Peter Breedveld is een huilebalk, een stalker en een leugenaar

Onze trouwe lezers weten allebei dat wij de oprispingen van Peter Breedveld al een tijdje niet meer zo heel erg volgen omdat het altijd neerkomt op dezelfde sneue gedachte, zijnde dat Peter Breedveld heel erg belangrijk is, ontzettend intelligente dingen zegt en door miljoenen moslims volkomen terecht wordt beschouwd als de redder van de islam in het algemeen en de terroristische islam in het bijzonder. Welnu, wij denken daar heel anders over en dat hebben we in al onze kloosrieds ruimschoots laten blijken.

Vandaag werd ons echter gewezen op een nieuw stukje van de hand van Peter 'wat ben ik toch geweldig' Breedveld en wel 'De extreemrechtse terreur van Twitter-troll Ans Aarsema' en omdat die kop nogal wat fouten bevat, leek het ons wel aardig om er weer eens een kloosried tegenaan te gooien, wat wij bij dezen gaan doen. Maar eerst pakken wij er een lekker biertje bij omdat het lekker weer is en omdat het kan. En nog eerder gaan we even een boterham met leverworst eten, omdat wij daar zin in hebben.

Goed, eerst die kop dus: 1) Ans Aarsema is geen Twitter-troll; 2) Ans Aarsema oefent geen terreur uit; 3) Ans Aarsema oefent dus ook geen extreemrechtse terreur uit. Dat was makkelijk. Verder:

"Sinds 2013, toen de racistische graftak Elma Drayer Hassnae en mij uit wraak probeerde te framen als antisemieten, toevallig tegelijkertijd met een gezamenlijke beschadigingsactie van het weekblad Elsevier en Carel Brendel, word ik op Twitter gestalkt door de fanatiekste, meest obsessieve anonieme troll die ik ooit aan het werk heb gezien."

Jeetje; we zijn nog niet eens op weg, of we zijn alweer thuis. Sinds Peter Breedveld en Hassnae Bouazza door Elma Drayer te kakken zijn gezet als de antisemieten die zij zijn, blijft Peter 'ik ben nou eenmaal graag verongelijkt, mag het misschien?' Breedveld daarover doorzeuren. Wat hij bedoelt met die gezamenlijke beschadigingsactie weten wij niet, maar wij weten wel dat er in het weekblad Elsevier ooit een stukje heeft gestaan over de ons overigens onbekende Natalja Laurey, wier naam was gebruikt voor een Twitteraccount dat het hare niet was. Peter Breedveld en Hassnae Bouazza worden er, in ieder geval door ons, van verdacht achter dat account gezeten te hebben, maar wij weten niet eens of ze in dat verband in Elsevier genoemd werden. En wat Carel Brendel misdaan heeft, weten we ook al niet. Wat weten we toch weinig. Zoals Socrates al zei: "Hoe minder ik weet, des te beter besef ik dat ik vrij weinig weet". Of zo.

"Deze troll, die verschillende accounts beheert onder variaties van de namen Ans Aarsema en Bea Hofman, reageert op alles wat ik schrijf en tweet, valt iedereen lastig met wie ik contact heb, die iets over me zegt of die me retweet en beschuldigt me dan van antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat, stalking (maar echt), sympathie voor ISIS, oproepen tot geweld en alles wat hij maar kan verzinnen."

Fout. Zoals gezegd: Ans Aarsema is geen troll. Ans Aarsema houdt zich onledig met het volgen van Peter Breedveld's Twitteraccount en zijn webzijde, Frontaalnaakt.nl en Ans Aarsema twittert zich daarover ongans. Je moet er maar zin in hebben en zij liever dan wij. Of Ans Aarsema verschillende accounts beheert, weten wij niet, maar wij weten wel dat Peter 'wie tegen mij is mag niet op Twitter' Breedveld er een aantal keren in geslaagd is het account van Ans Aarsema geschorst te krijgen, waardoor Ans Aarsema niet bepaaldelijk met haar eerste account bezig is. Nou en?

Ans Aarsema gaat er volkomen terecht van uit dat wie niet gelezen wil worden zijn texten niet op een webzijde of Twitter moet loslaten en dat wie wel gelezen wil worden rekening moet houden met kritiek. Aangezien Peter 'Je suis Multatuli' Breedveld zichzelf als polemist beschouwt, kunnen wij ervan uitgaan dat hij niet alleen gelezen wil worden, maar nog kritisch ook, zodat hij daadwerkelijk polemiek kan voeren. Of zou hij denken dat hij zo goed is en zijn gelijk zo groot dat niemand hem ooit zou willen tegenspreken? In dat geval zou hij onderhand toch wel gemerkt moeten hebben dat hij zich een beetje vergist.

Dat Ans Aarsema Peter Breedveld van antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat, stalking, sympathie voor ISIS en oproepen tot geweld beschuldigt, wordt mogelijk gemaakt door de twiets en stukjes van Peter Breedveld, waarin antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat, stalking, sympathie voor ISIS en oproepen tot geweld voorkomen. Het grappige is dat Ans Aarsema altijd een heleboel skriensjotjes heeft om haar opmerkingen te illustreren.

"Daarbij wordt ook steevast mijn werkgever genoemd."

Fout. Peter Breedveld is schoolkrantredacteur bij de VU en in dier voege is de VU zijn werkgever. Die werkgever wordt vaak genoemd, maar vaak ook niet. Je hebt op Twitter nu eenmaal maar honderdveertig tekens per boodschap tot je beschikking. Maar om Peter 'de scheldende schoolkrantredacteur' Breedveld een plezier te doen willen wij hier nog wel even memoreren dat het een grof schandaal is dat hij door de VU niet allang ontslagen is en dat de VU hem onmiddellijk moet ontslaan. Helaas doet de VU dat niet en wij vermoeden dat dat komt omdat de VU een bolwerk is van pro-islamitische antisemieten die het helemaal met Peter 'de walgelijke klootzak' Breedveld eens zijn. Overigens zit Peter 'tijd is van niemand' Breedveld in de baas zijn tijd voornamelijk te twitteren en zijn faecesboekpagina bij te werken, dus "werkgever" moet niet al te letterlijk genomen worden.

" Aarsema heeft een aanzienlijke verzameling screenshots van mijn teksten en tweets en gebruikt die om te ‘bewijzen’ dat ik juich om terreuraanslagen en PVV’ers wil doodschieten en zo."

Fout. Ans Aarsema gebruikt die skriensjots niet om iets te bewijzen, maar om het te laten zien. En raai eens wat? Die skriensjots zijn echt. Iedereen kan dus zien dat Peter Breedveld juicht om terreuraanslagen en PVVjers wil laten doodschieten ("laten doodschieten", want hij is natuurlijk wel te laf om het zelf te proberen, doch dit terzijde) en zo. Als Peter Breedveld niet had gewild dat iedereen dat wist had hij die twiets en stukjes niet moeten publiceren.

"Zelfde wat Anne Fleur Dekker nu overkomt met haar vijfhonderd stenen-tweet: er wordt van alles uit de context gehaald om mensen op te hitsen."

Peter 'je suis Anne Fleur Dekker' Breedveld doet hier een poging ons te doen geloven dat zijn twiets en stukjes uit de context gehaald zijn, maar daar trappen wij niet in. Een twiet heeft niet eens een context. Ha.

"Aarsema doet dit al vier jaar lang, elke dag, de hele dag."

Fout. Ans Aarsema neemt ook wel eens pauze. Net als wij, die omdat Peter 'de Twitternazi' Breedveld er in geslaagd is onze Twitteraccounts gesloten te krijgen nu @Ben_Terug (omdat we weer terug waren, binnen vijf minuten) heten.

"Hij neemt nooit pauze."

Dus wel.

"Het is één van de bizarste dingen die ik ooit heb meegemaakt."

Peter 'de eenvoudige gereformeerde boerelul uit Apeldoorn' Breedveld heeft geen opwindend leven geleid.

"Vorige zomer heeft twitteraar Sigilux eens zitten tellen en hij kwam toen op 1300 tweets van Aarsema in twee maanden, die alleen maar over mij gaan."

Twitteraar Sigilux heeft vrij weinig te doen.

"Over het doel van dit obsessieve gestalk doet Aarsema niet geheimzinnig: ik moet ophouden met het publiceren van mijn mening, in zijn woorden: met het ‘aantoonbaar intimideren van vrouwen, joden en homo’s‘."

Bijna goed. Als Peter 'ik ben nog dommer dan ik er uitzie' Breedveld de woorden "van dit obsessieve gestalk" had weggelaten, was het in orde geweest. Wij zijn het wat dat betreft dan ook geheel met Ans Aarsema eens: Peter Breedveld moet van Twitter worden afgeschopt, zijn webzijde moet gesloten worden en hij moet een levenslang internetverbod krijgen. De lul.

"Het noemen van mijn werkgever heeft ook een éénduidig doel: ik moet ontslagen worden."

Dat heeft hij goed gezien. Het letterlijk twieten van de text "Peter Breedveld moet ontslagen worden" is in dat verband ook wel een beetje een weggevertje.

"Dit niet aflatende gestalk blijft niet zonder gevolgen."

Fout. Peter Breedveld wordt niet gestalkt. Zelf stalkt hij wel.

"Vorig jaar liet Lodewijk Asscher zich – naar ik aanneem gewillig – om de tuin leiden door Aarsema."

Lodewijk Asscher werd vorig jaar gestalkt door Peter Breedveld. Hoe heeft hij zich door Ans Aarsema om de tuin laten leiden? Wij zijn benieuwd.

"Hij gebruikte een tweet van Aarsema om mij te belasteren, waarna ik voor de zoveelste keer in allerlei media in staat van beschuldiging werd gesteld en journalisten bij mijn werkgever om mijn ontslag eisten."

Voor zover wij ons kunnen herinneren zei Asscher dat Peter Breedveld c.s. hem een racist had genoemd, wat waar was. Maar als Ans Aarsema hem van valse informatie voorzien heeft, gaat Peter Breedveld laten zien wat er vals aan was, dacht u niet?

"Wat ik ook nogal bizar vind van die journalisten, maar goed."

Wij dachten niet echt dat Peter 'ik zeg het, dat is genoeg' Breedveld iets zou laten zien en wij dachten ook niet echt dat u dacht van wel. In dit geval zou Peter 'ik laat nooit iets zien want iedereen heeft mij op mijn woord te geloven' Breedveld zelfs als hij dat zou willen niet eens iets kunnen laten zien, aangezien hij uit zijn nek kletst. Niet voor het eerst en niet voor het laatst. Overigens vinden wij het vreemd dat hij beweert iets "bizar" te vinden "van die journalisten", daar wij er aan gewend zijn dat hij Nederlandse journalisten bij voortduring verkettert, enkel en alleen omdat niemand hem voor een journalist aan wil zien en dat terwijl hij toch echt een volwaardig schoolkrantredacteur is, wat nog een hele prestatie is voor een vijftiger die maar liefst drie hele weken Japans heeft gestudeerd.

Dat van die drie hele weken Japans hadden wij trouwens verzonnen, want uit niets blijkt dat hij zelfs maar twee weken heeft volgemaakt. Wij houden het voor mogelijk dat hij nog wel vanuit Apeldoorn onderweg gegaan is naar Leiden, maar bij het overstappen in Deventer (omdat hij per ongeluk in de trein naar Enschede was gaan zitten, wat er de oorzaak van is dat hij tot op de dag van vandaag een diepe wrok koestert tegen de Nederlandse spoorwegen, maar dat is een heel ander verhaal) door een klein meisje beroofd is van zijn portefeuille en dat hele eind naar Apeldoorn heeft moeten teruglopen, waarna hij een paar maand stiekem in de ouderlijke kelder heeft gewoond terwijl hij met een bijbaantje bij de plaatselijke slager een nieuw kaartje bij elkaar probeerde te verdienen, waardoor zijn hekel aan varkensvlees ontstaan is. Of zo.

"Nederlandse journalisten, die moet je nooit de rug toekeren."

Ziet u wel; Nederlandse journalisten zijn niet te vertrouwen.

"Asscher heeft trouwens nog altijd zijn excuses niet aangeboden voor zijn verwerpelijke gedrag."

Fout. 1) Het gedrag van Asscher was niet verwerpelijk; 2) Asscher hoeft dus niet zijn excuses aan te bieden; 3) Het gedrag van stalker Peter 'als ik het doe is het geen stalken' Breedveld was en is verwerpelijk; 4) Peter 'ik hoef nooit mijn excuses aan te bieden' Breedveld moet dus zijn excuses aanbieden.

"Vorig jaar zomer riep een groepje extreemrechtse journalisten, te weten Esther Voet, Jan Dijkgraaf, Ewout Klei en Chris Aalbers, ook opeens om mijn ontslag omdat ik terroristische aanslagen zou toejuichen."

Wij kennen al die lui niet, maar als ze roepen om het ontslag van Peter 'ISIS heeft gewoon gelijk' Breedveld omdat hij terroristische aanslagen toejuicht, doen ze dat ongetwijfeld omdat ze in zijn twietlijn, op zijn Faecesboekpagina en in zijn stukjes hebben gezien dat hij terroristische aanslagen toejuicht. Dat moet hij gewoon niet doen, dan hoeven anderen er ook nix van te zeggen, zo simpel is het.

"Ook die hadden zich laten opjuinen door Aarsema’s verneukeratieve screenshots."

Fout. Om te zien wat Peter Breedveld zegt, heb je Ans Aarsema niet nodig.

"Mede daardoor let ik tegenwoordig ontzettend goed op met woordspelingen en dubbele betekenissen en zo, want begrippen als ‘aanslagen’, ‘bom’, ‘kogel’ en dergelijke worden door kwaadwillenden onmiddellijk gebruikt om te ‘bewijzen’ dat je terrorisme toejuicht."

Ja, gek is dat: als Peter 'Wilders moet een kogel door zijn kop' Breedveld een zin twittert waarin hij zegt dat Wilders moet worden vermoord, zijn er mensen die denken dat hij dat zegt omdat hij het denkt en gaan ze niet op zoek naar de woordspeling.

"En dan zijn daar de dagelijkse bedreigingen van humanoïden die reageren op Aarsema’s tweets."

In al die jaren dat wij Peter 'je kunt toch tenminste proberen mij kapot te bloggen' Breedveld nou zo'n beetje in de gaten houden, heeft hij talloze malen beweerd dat hij bedreigd wordt en nog nooit, herhaal nog nooit, een voorbeeld van zo'n bedreiging laten zien. Terwijl Ans Aarsema onze hele tijdlijn volspettert met eindeloze reeksen zinloze skriensjots (want dat Peter 'ik zeg niet dat joden niet deugen, maar ik ga er wel van uit' Breedveld een antisemitische terreurapologeet is die allang ontslagen had moeten zijn, weten we nou zo langzamerhand wel), antwoordt Peter 'als ik bedreigd zou zijn had ik ook wel skriensjots gehad hoor' Breedveld met slap gelul. Dat werkt niet.

"Van fysieke bedreigingen ben ik nooit onder de indruk geweest, die krijg ik al tien jaar en de eerste troglodiet die de stoute schoenen aantrekt om mij even een lesje te leren, moet zich nog melden, maar het is natuurlijk wel gewoon fascisme, dat gedreig met geweld."

Peter Breedveld is in zijn eigen parallel universum een superheld en de voorgaande zin is daar vermoedelijk niet onjuist. In het onze staat Peter 'kom me dan een antisemiet noemen Cpt. Iglo' Breedveld bekend als een bangebroek, die wel iemand durft uit te nodigen, maar hem dan niet durft te vertellen waar of wanneer de desbetreffende persoon verwacht wordt, omdat Peter 'het zijn er vast geen tweehonderdzesenvijftig' Breedveld tweehonderdzesenvijftig bruintinten schijt bij de gedachte aan een ontmoeting met een volwassen man. Wij weten waar wij het over hebben, want zowel wijzelf als de eigenaar van deze webzijde zijn al meer dan eens uitgenodigd om hem in zijn gezicht een antisemiet te komen noemen en wij hebben hem meer dan eens verteld dat wij dat buitengewoon graag komen doen. Wij zijn echter niet zo gek om onaangekondigd bij hem langs te gaan, want dan belt hij de politie en gaat hij zitten liegen dat wij stalkers en bedreigers zijn. Of zo. Maar als hij nu even zegt waar of wanneer, komen wij hem graag op zijn gezicht slaan of in zijn kruis trappen. We hadden eerst 'voor zijn ballen' willen schrijven, maar die heeft hij niet, dus daarom hebben wij er "in zijn kruis" van gemaakt.

"Aarsema is een uitzonderlijk kwaadaardig sujet, dat zich beschermd voelt door zijn anonimiteit en zich nergens te sjiek voor acht, hoewel hij mij voor elke sarcastische tweet vervolgd en ontslagen wil zien."

Peter 'de amateurpsychiater' Breedveld, voor al uw langeafstandsdiagnoses.

"Toen een paar jaar geleden mijn vriend Alf Berendse overleed, maakte hij daar een serie ontzettend onsmakelijke, harteloze grappen over."

Wij herinneren ons dat heel anders.

"Toen ik, na de aanslag op Charlie Hebdo, als ode op Frontaal Naakt een serie tekeningen van de omgekomen Wolinski plaatste, heeft hij dagenlang als een koortsachtige bezetene tweet na tweet na tweet geplaatst waarin hij schreeuwde dat ik cartoons plaatste van ‘dode joden’."

Wij herinneren ons vooral dat Peter Breedveld op Frontaal Naakt riep dat mensen die de aanslag op Charlie Hebdo veroordeelden islamofoob waren en dat iedereen die de leus 'Je suis Charlie' overnam gevierendeeld, gekruisigd en zeven keer zeven dagen door een brandend braambos gesleept moest worden. En nog veel erger joh. Wij herinneren ons niet dat Peter Breedveld ook maar een woord van veroordeling van genoemde aanslag geuit heeft. In het verwarde brein, of wat daarvan over is, van Peter 'ik ben niet gek en Dinge-dong is het beste songfestivallied aller tijden' Breedveld is een aanslag namelijk alleen erg als hij niet door islamitische terroristen wordt gepleegd. Naar maar waar.

"U haalt uw schouders op, want wat zou dat, maar in domrechtse kringen gaan mensen apestront zodra het over ‘dode joden’ gaat, ongeacht de context."

Peter 'wat zou ik graag een USAmerikaan zijn' Breedveld bedoelt met "gaan mensen apestront" te zeggen dat mensen overdreven kwaad worden. De uitdrukking 'apestront gaan' is wat hij aanziet voor een vertaling van 'go apeshit'. Dat moet hij helemaal zelf weten, maar dat hij het niet gewoon kan zeggen, zegt wel iets over zijn gebrekkige kennis van het Nederlands. Aangezien Peter Breedveld zich nooit opwindt over dode joden, vindt hij al snel dat mensen die zulx wel doen overdrijven. Het is een naar mannetje.

"Zeg ‘dode joden’ met een naam erbij, bijvoorbeeld die van Hassnae, of van mij, en je hebt dagenlang dezelfde bloeddorstige hordes achter je aan als die waarmee Anne Fleur Dekker nu te maken heeft."

Dat gaan wij proberen: de kwaadaardige Hassnae Bouazza en haar sullige slaafje Peter Breedveld zijn nare antisemieten voor wie dode joden een reden tot feestvieren zijn. Welnu: bloeddorstige horden, kom maar op.

"Joden zijn een obsessie voor Aarsema."

O ja joh?

"Hij zoekt van iedereen uit of die Joods is, van iedereen (er schiet me nu even niet direct te binnen welke club dat ook alweer óók nogal fanatiek deed)."

Als je dat soort kennis niet paraat hebt, verdien je ook niet meer dan een lullig baantje als schoolkrantredacteur.

"Als ik kritiek op iemand heb, openbaart Aarsema al snel dat die Joods is."

Wij hadden daarentegen de indruk dat Ans Aarsema er vooral op wijst dat een opvallend groot percentage van Peter 'dat is geen antisemitisme, dat is toeval' Breedveld's slachtoffers Joods is.

"Als het geen Jood is, is vrouw ook goed, of homo."

Misschien zou Peter 'het ligt echt niet aan mij' Breedveld eens bij zichzelf te rade moeten gaan.

"Maar het liefst heeft Aarsema Joden, want dan kan hij weer schreeuwen dat ik antisemiet ben omdat ik een Jood tegenspreek."

Wij denken dat Ans Aarsema net als wij graag zou zien dat Peter 'de eeuwige antisemiet' Breedveld zou ophouden met zijn antisemitische, terreurapologetische en anderszins nare getwitter. Dat is in ieder geval wat wij het liefst hebben.

"Als ik een tweet aan Ronny Naftaniel richt, val ik weer Joden lastig."

Inderdaad. Iedereen kan dat zien en Ans Aarsema maakt er graag een skriensjotje van, voor de verzameling. Uiteindelijk zal de bewijslast zo groot zijn dat zelfs de VU inziet dat Peter Breedveld moet worden ontslagen.

"Zeg ik iets over Esther Voet, dan is het twee keer prijs: jood én vrouw."

Wederom inderdaad. Verder mutatis mutandis als voorgaand.

"Diezelfde obsessie met Joden had Jan Bennink ook, de reclameman die vroeger ook stukjes voor de Volkskrant schreef en in het bestuur van Powned zat."

Jan Bennink is een van de slachtoffers van Peter Breedveld. In Breedveld's ogen heeft Bennink hem van alles aangedaan en daarom is Jan Bennink Ans Aarsema, volgens Breedveld. Hij heeft geen enkel bewijs voor die stelling, maar gaat er kennelijk van uit dat iets waar is als je het maar vaak genoeg roept.

"En Bennink heeft mij, totdat hij van Twitter verdween omdat hij zichzelf totaal in een hoek had geverfd met zijn gedreig en gescheld en beschuldigingen, op precies dezelfde manier gestalkt als Aarsema nu doet."

Oei. De bewijzen stapelen zich op.

"Vooral in het begin was er geen verschil."

Dan moet het wel waar zijn.

"Zei hij bijvoorbeeld dat ik ‘Loortje’ met rust moest laten."

Goed zo. Van Loortje blijf je af, grote lummel.

"Aarsema zei een keer precies hetzelfde: ik moest ‘Loortje’ met rust laten."

Punt erbij voor Ans Aarsema. Peter 'maar ik geil zo op Loortje' Breedveld moet Loortje met rust laten.

"‘Loortje’ is Laurence Blik, iemand met wie ik een poos intensief omgang heb gehad, die stukjes voor Frontaal Naakt schreef, wier etentjes en drankjes ik betaalde, zelfs haar parkeergeld, voor wie ik een boekencontract heb geregeld bij een uitgeverij en die zich, ik vermoed omdat ik niet inging op haar seksuele avances, opeens tegen me keerde en me fanatiek begon te beschuldigen van antisemitisme."

Wij gaan ervan uit dat een deel van het bovenstaande klopt. Dat van dat boekencontract horen wij voor het eerst en daar geloven we meteen geen barst van en dat van die sexuele avances is volgens ons precies andersom gegaan: hij wilde met haar naar bed, zij zei neen en toen gaf hij blijk van antisemitisme. In de oude kloosrieds op deze webzijde moet daar wel een en ander over te vinden zijn.

"Ze gooide ook eens een jaren oude voicemail van mij het Internet op, waarop te horen zou zijn dat ik haar, ‘een Jodin’, bedreigde."

Waarom zegt hij "'een Jodin'"? Maar wij hebben die voicemail gehoord en daarop is te horen hoe hij haar bedreigt.

"Diezelfde voicemail, waarin ik gewoon dringend vraag om te kappen met haar onzin, zag ik laatst weer door Aarsema verspreid worden."

Een van de vele problemen van Peter 'het is mijn universum en ik doe wat ik wil' Breedveld is dat wat "gewoon dringend" is in zijn eigen parallel universum in het onze onder bedreiging valt.

"Ik weet dus zeker dat Bennink achter dat Aarsema-account zit."

Wij niet. Wij weten namelijk zeker dat Bennink er niet achter zit. Dat hebben wij uit zeer betrouwbare bron.

"Daar zijn meer aanwijzingen voor, bijvoorbeeld een toespeling die Benninks vriendin Simone Laurey eens op Twitter maakte, en die ze daarna heeft gewist."

Jeetje. Een toespeling. Op Twitter. Dan valt het niet meer te ontkennen.

"Maar één persoon kan niet al die tweets over mij schrijven, en daar al vier jaar lang dagelijks mee bezig zijn, en alles in de gaten houden wat ik schrijf, en zo’n enorm archief over mij bijhouden."

Dat kan makkelijk.

"Daar zitten meerdere mensen achter en ik meen inderdaad zo nu en dan de schrijfstijl van Blik te herkennen in Aarsema’s tweets, bijvoorbeeld als die ‘Wauw, gewoon wauw’ schrijft."

Wauw, gewoon wauw. Wat overweldigende bewijslast.

"Blik deelt Benninks obsessie met zowel mij als met Joden en ze heeft alle tijd om zich de hele dag met mij bezig te houden, want geen baan en weinig andere interesses."

Oei. Hij zit Loortje dus dag en nacht in de gaten te houden, want anders weet je zoiets niet. Wie is er dan geobsedeerd?

"Aarsema is niet de enige die me obsessief stalkt."

Fout. Ans Aarsema stalkt Peter Breedveld niet, maar dat hadden we al gezegd.

"Er is een heel legertje witte middelbare mannen dat zich bijna uitsluitend met mij bezighoudt."

Peter Breedveld is een van die racistische idioten die denken dat ze niet racistisch meer zijn als ze wit zeggen in plaats van blank. Hoe dat precies werkt, moet u ons niet vragen.

"Ze haten moslims, maar ze haten mij nog meer."

We zijn hier niet in Amerika, dus wij zouden graag zien dat het werkwoord haten minder gebruikt werd. Nederlanders haten helemaal niet zo gek veel en zo gek vaak. Dat er mensen zijn die een hekel hebben aan moslims en een nog veel grotere hekel aan Peter Breedveld geloven wij overigens zonder meer.

"Arnold Kuijk alias Captain Iglo is één van de gestoordste."

Hee, we worden genoemd.

"Hij heeft in het verleden verschillende mensen gestalkt, maar de laatste jaren houdt hij zich uitsluitend met mij bezig."

Noch Arnold Kuijk, noch uw captain, heeft ooit iemand gestalkt. Zowel Arnold Kuijk als uw captain heeft wel iets beters te doen dan zich bezig te houden met Peter Breedveld.

"Hij heeft een website die hij volkalkt met rotzooi over mij."

Arnold Kuijk is de eigenaar van deze webzijde en noch hij, noch uw captain, noch wie dan ook kalkt deze webzijde vol en al helemaal niet met rotzooi over Peter Breedveld.

"Kijk maar."

Bij "kijk maar" heeft hij een skakel geplaatst naar een deel van ons forum en wel 'Peter Breedveld en de Twitternazis'. Het grappige is, dat het bestaan van dat forum geheel Breedveld's eigen stomme schuld is. Lees maar:

"Peter Breedveld heeft Arnold Kuijk, de eigenaar van Opinieleiders.nl, heel erg boos gemaakt door het Twitteraccount @ArnoldKuijk te laten schorsen.
Omdat Twitter geen goede beroepsprocedure heeft en de kans bestaat dat Peter Breedveld ook in de toekomst met zijn virtuele knokploeg bezig blijft, heeft Arnold Kuijk besloten dat een eigen forum handig zou kunnen zijn. Dit is dat forum. Dank u.
"

Peter 'oei, dat is waar ook' Breedveld gaat verder:

"En zeg me, is dit ziekelijk of niet?"

Och.

"Ook hij doet niet geheimzinnig over zijn bedoeling: ik moet worden ontslagen."

Fout. Weliswaar moet Peter Breedveld ontslagen worden, maar dat is niet alles: hij moet ook van Twitter afgeschopt worden, zijn webzijde Frontaalnaakt moet worden gesloten en hij moet worden vervolgd voor de bedreiging van onze doctorandus. Om te beginnen.

"Dat is trouwens waar de hele domrechtse fascistenkliek op uit is, hoewel ze altijd badinerend doet over mijn werk (‘schoolkrantredacteur’), moet ik per se ontslagen worden van ze."

Wij weten niet op basis waarvan Peter 'lang leve ISIS' Breedveld ons bij zijn 'domrechtse fascistenkliek' rekent, maar het kan in ieder geval niet op basis van kennis zijn. Wij zijn namelijk niet dom, niet rechts en geen fascist. Voor onze doctorandus geldt hetzelfde. Dat Peter Breedveld ontslagen moet worden, klopt dan weer wel.

"Vanwege mijn mening."

Nix "vanwege mijn mening". Peter Breedveld moet om verschillende redenen ontslagen worden, die wij hier niet allemaal zullen gaan herhalen, maar waarvan u er een aantal kunt vinden op eerdergenoemd forum. Zijn meningen zullen ons onze reet roesten.

"Aarsema werd tot een paar jaar geleden nog weleens geschorst door Twitter na een klacht over mij, maar tegenwoordig krijg ik elke keer hetzelfde standaardmailtje van Twitter dat er geen regels zijn overtreden."

Hij zal wel 'een klacht VAN mij' bedoelen, want de meeltjes naar aanleiding van een klacht OVER hem komen bij ons terecht en dat zijn diezelfde kutsmoezen die hij ontvangt. Twitter deugt namelijk niet.

"Hoewel de Twitter-regels duidelijk maken dat het aanmaken van een account om één persoon lastig te vallen en te intimideren verboden is, en je echt moeilijk kunt ontkennen dat Aarsema alleen maar bestaat om mij het leven zuur te maken, zijn er volgens Twitter geen regels geschonden."

Hihi. Wij denken dat Ans Aarsema net als wij heel erg heeft bijgeleerd: na onze voorlaatste schorsing hebben wij er altijd voor gezorgd dat wij veel meer mensen het leven zuur maken dan alleen Peter Breedveld. Wij doen het niet graag, maar het moet van Twitter, dus dan mag het. Of zo.

"Mij beschuldigen van het stalken van vrouwen is geen schending van de regels."

Het stalken van vrouwen, zoals Peter Breedveld doet, kennelijk ook niet.

"Mij beschuldigen van antisemitisme: geen schending van de regels, mij beschuldigen van het toejuichen van aanslagen: geen schending van de regels."

Antisemiet zijn en aanslagen toejuichen, zoals Peter Breedveld doet, kennelijk ook niet.

"Doodwensen: geen schending van de regels."

Het willen laten doodschieten van PVVjers, zoals Peter Breedveld doet, kennelijk ook niet.

"Tegen wildvreemden zeggen dat ik ‘under investigation‘ sta wegens het stalken van Joden, keiharde laster dus: geen schending van de regels."

Kennelijk niet. En als het niet waar is, zou het waar moeten zijn, maar dat is een heel ander verhaal.

"Aarsema heeft 655 volgers."

Oh.

"Dat zijn veelal anonieme PVV’ers en Baudet-aanhangers, racisten, seksisten, bijna allemaal tegen de islam, bijna allemaal ‘realist’, zelden iemand die foutloos kan spellen of kaas gegeten heeft van grammatica."

Aldus racist, terreurapologeet en Aboujahjahaanhanger Peter Breedveld, die bijvoorbeeld denkt dat de verleden tijd van varen "vaarden" is.

"Een paar opmerkelijke volgers zitten er tussen dit geteisem: ik zag een Rotterdamse wijkagent, ik zie lokale politici, de directeur van De Balie, Yoeri Albrecht, zit erbij, en een internationaal rechtsdeskundige."

En raai eens wat: hij heeft ze allemaal al ter verantwoording geroepen, de sneuneus. En ze hebben hem genegeerd, wat het nog sneuer maakt.

"Eerder al zag ik Elma Drayer, Teun van der Keuken en Sadet Karabulut tussen de volgers staan."

En die heeft hij ook ter verantwoording geroepen, de sneuneus. En die hebben hem ook genegeerd, wat het nog sneuer maakt.

"Ik vind dat een wonderlijke zaak."

Wij niet, maar vertel.

"Mij volgen ze niet, en dat lijkt me de meest voor de hand liggende manier om te weten wat ik tweet."

Het is nooit in hem opgekomen dat ze helemaal niet willen weten wat hij twiet en dat ze wel willen weten wat Ans Aarsema twiet. Zo werkt dat op Twitter en met volgen.

"Ze bekijken mijn tweets kennelijk liever door de bril van een obsessieve, anonieme nazitroll die alles, wat ik schrijf, verdraait en uit de context haalt om mensen tegen me op te hitsen."

Dit hele stukje van Peter 'ze doen gemeen tegen me en dat mag niet' Breedveld is alleen maar bedoeld om zijn lezers ervan te overtuigen dat hij niet zo'n ongelofelijke lul is als Ans Aarsema zegt. Het probleem is echter dat hij wel degelijk zo'n ongelofelijke lul is en dat Ans Aarsema helemaal niets hoeft te verdraaien of uit de context te halen om dat duidelijk te maken.

Wij denken dat er best een tijd kan zijn geweest dat Peter Breedveld niet zo'n ongelofelijke lul was, maar dat hebben wij dan niet meegemaakt, en wij denken ook dat Peter Breedveld eens naar de psychiater zou moeten gaan om te kijken of er geen medicijnen tegen zijn vorm van lulzijn zijn.

"Er zijn mensen die blijven herhalen dat ik Aarsema maar moet blocken en die moeten hun bek houden."

Spoken like a true gentleman.

"Blocken helpt natuurlijk niet als de vicepremier Aarsema’s tweets gebruikt om me in een landelijke kwaliteitskrant te beschuldigen."

Daar had de vicepremier die twiets niet voor nodig: de eigen texten van Peter Breedveld c.s. volstonden ruimschoots.

"Bovendien zijn de mensen, die zeggen dat ik Aarsema moet blocken, vaak degenen die er geen genoeg van kunnen krijgen om in mijn tijdlijn, dus onder mijn ogen, lekker met deze troll gaan zitten keuvelen over dat ik Joden haat."

Iedereen die Peter 'de antisemiet in de ontkenningsfase' Breedveld bloedgolven wil bezorgen, weet dus wat hem te doen staat.

"Het mooiste is nog als mensen iets over mij tweeten, aangeklampt worden door Aarsema die me meteen begint te beschuldigen, en die dan tegen mij gaan schreeuwen dat ze niet in mijn vete betrokken willen worden."

Dat is inderdaad heel mooi. En nu wij weten dat hij er niet tegen kan, moesten wij er ook maar eens weer werk van gaan maken om mensen tegen hem te waarschuwen. Maar wacht: alle voorgaande keren dat wij dat deden, mobiliseerde hij zijn bruinhemden om ons te laten schorsen. Daar heeft hij eerdergenoemd forum aan te danken, per slot van rekening.

"Die mensen moet ook hun bek houden."

Aldus schoolkrantredacteur Peter 'vrijheid van meningsuiting voor iedereen die mijn mening uit' Breedveld, die toch echt ontslagen moet worden.

3-4-2017 11.53 | Door: Cpt. Iglo | Rubriek(en): Peter Breedveld

Opinieleiders.nl © 1999 - 2017 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere