I.G.L.O. opent onderwijssublog

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
Na uitgebreid overleg binnen de redactie hebben wij besloten een sublog te openen voor de categorie 'Onderwijs'. Wij vinden dat het onderwijs in Nederland op dit moment danig te wensen over laat en willen ons er graag mee bemoeien, in de hoop dat men uiteindelijk naar ons zal luisteren en het onderwijs gestalte zal geven op de manier die ons voor ogen staat, waarbij mensen die ervoor hebben doorgeleerd hun kennis overdragen op mensen die die kennis behoeven. Leraren geven les aan leerlingen.

Weliswaar is de NRC gisteren een serie begonnen over 'Het Nieuwe Leren', waarbij gesuggereerd werd dat 'Het Nieuwe Leren' niet meer te stuiten zou zijn, maar wij leggen ons daar niet maar zo bij neer en wij denken te weten dat het merendeel van de goede leraren in Nederland het met ons eens is. Tevens denken wij te weten dat er in Nederland, tegen de verdrukking in, nog steeds een heleboel goede leraren rondlopen.

Ook hebben wij van de week ergens gelezen dat "geen enkele leraar terug wil naar een stille klas met een leraar ervoor die uitleg geeft", of woorden van gelijke strekking. Wij denken te weten dat er gelukkig heel veel leraren zijn, voor wie zo'n klas niet "terug" is, omdat ze zulke klassen nog steeds hebben en willen houden ook. Tevens zijn wij ervan overtuigd dat goede leraren graag stille klassen hebben en dat leerlingen beter leren als ze geen klereherrie om zich heen hebben of elkaar mogen zitten afleiden. In ons partijprogramma nemen wij bij dezen voorlopig de volgende zinsnede op:

"Wij zijn voor gedegen onderwijs, waarbij leraren nuttige kennis overdragen op hun leerlingen."


21-12-2005 15.24 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere