Directeur APS wil niet discussiëren over grondslagen 'Natuurlijk Leren'

Zwemmende dolfijnen, archief
Enige tijd geleden heeft onze vaste columnist het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) een eposteltje gestuurd, met daarin een paar vragen over het 'Nieuwe Leren'. Na enig aandringen kreeg hij ten slotte antwoord van drs. Gerard H. van den Hoven, algemeen directeur/CEO ("CEO". Toe maar). Het APS wenst de gepropageerde vorm van onderwijsvernieling overigens aangeduid te zien als 'Natuurlijk Leren'.

Een van de gestelde vragen was:

"Heeft het APS wetenschappelijk verantwoorde argumenten om de gedachte dat 'Het Nieuwe Leren' een vorm van zweefkezerij is tegen te spreken?"
Het antwoord van de CEO luidde:
"Natuurlijk leren is gebaseerd op sociaal constructivistische leertheorieën; theorievorming die reeds stamt uit de jaren net voor en na de tweede wereldoorlog."
De CEO is een man van weinig woorden. Dit was echter wel heel kort, dus kreeg hij een nieuw eposteltje, met daarin de vraag of hij zich kon vinden in de omschrijving van 'Sociaal constructivisme' zoals die op dat moment in de Wikipedia te vinden was. Tevens vroeg onze vaste columnist hem:
"Verder heb ik van het ministerie van onderwijs vernomen dat alle middelbare scholen in Nederland verplicht zijn deel te nemen aan het Centraal Schriftelijk eindexamen. Past zo'n centraal examen in het Natuurlijk Leren?
Zo neen, wat gaat u daaraan doen?"
'Natuurlijk Leren' is een vorm van zweefkezerij
Foto: 'Natuurlijk Leren' is een vorm van zweefkezerij
Uit het antwoord van de CEO bleek, dat hij de eerste eposteltjes niet goed gelezen had, want hij dacht dat de vraag naar de wetenschappelijke onderbouwing nieuw was:
"Mijn verwijzing naar de praktijken van het onderwijs (Natuurlijk Leren) beantwoordt u met vragen betreffende de wetenschapsoriëntatie. Dat laat ik graag voor uw rekening."
Gewoon een ja of neen op de gestelde vraag was ons liever geweest. Op de vraag over het Centraal Schriftelijk eindexamen gaf de CEO trouwens helemaal geen antwoord en voor verdere discussie verwees hij ons naar de "inhoudelijk secretaris" van het APS. Die stuurde ons een verwijzing "naar het thema nummer Constructivisme van Opleiding & Ontwikkeling, Tijdschrift voor HRD. Het betreft nummer 6 jaargang 2005".

Samenvattend: vooralsnog heeft het APS onze gedachte dat 'Het Nieuwe Leren' (of het 'Natuurlijk Leren', zoals zij het noemen) een vorm van zweefkezerij is niet tegengesproken. Dat vinden wij niet zo mooi, te meer daar het APS beweert:

"Het APS heeft een gestaag groeiende groep opdrachtgevers voor ondersteuning bij Natuurlijk Leren."


26-01-2006 20.27 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere