Weinig kans op verbetering onderwijs

Het Vader Rijn College
Ons partijprogramma bevat de volgende zinsnede (ongeveer sinds de opening van ons onderwijssublog): "Wij zijn voor gedegen onderwijs, waarbij leraren nuttige kennis overdragen op hun leerlingen."

Er wordt in Nederland gelukkig nog steeds op vele plaatsen goed en gedegen onderwijs gegeven, maar er is een beangstigende beweging gaande, die ertoe dreigt te leiden dat het onderwijs op termijn helemaal afgeschaft gaat worden en wordt vervangen door verschillende vormen van bezigheidstherapie.

Een voorbeeld hiervan is het Vader Rijn College in Utrecht, waar volgens onze informatie inmiddels alle BBL-leerlingen uit de afdeling bezigheidstherapie (die ze daar 'Natuurlijk Leren' noemen) niet deelnemen aan het centraal examen, maar met een zogeheten 'assistentendiploma' of zoiets door mogen naar het ROC.

In de afgelopen week zijn er hier en daar berichten opgedoken dat er binnen afzienbare tijd een groot tekort aan goed opgeleide mensen ontstaat en daar kunnen wij ons, mede in het licht van het voorgaande, wel iets bij voorstellen. De voor de hand liggende oplossing zou zijn, het onderwijs te verbeteren en de eisen aan docenten en leerlingen te verhogen, zodat een school echt een school wordt, waar geleerd wordt en waar wordt lesgegeven. Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer werd echter weer eens duidelijk, dat het voorlopig wel doormodderen zal blijven. Wij citeren de desbetreffende passage uit het verslag van Stommeling Jones:

"14:48 De heer Bakker van het Prutspartijtje Zonder Idealen gaat vragen stellen [...]. Volgens de heer Bakker ontstaat er op korte termijn een tekort aan goed en hoog opgeleide mensen in Nederland.

14:53 De staatssecretaris geeft antwoord en wat u verwacht had, komt uit: het blijkt allemaal best mee te vallen, want de staat neemt allerlei maatregelen om het onderwijs nog verder te vernielen, door een verdergaande privatisering en ingewikkelder subsidieregelingen en er lopen tal van initiatieven. We trekken een heleboel geld uit om het hoger onderwijs te verbeteren en we gaan de aansluiting VMBO - MBO verbeteren (het ging toch over "hoger opgeleid"?). Misschien zou men eens kunnen beginnen het onderwijs te verbeteren, zodat er weer fatsoenlijk les gegeven gaat worden. De heer Bakker blijkt te vinden dat de staatssecretaris geen bevredigend antwoord gegeven heeft. Hij wil dat het makkelijker wordt om van de ene opleiding over te stappen naar de andere. Ook hij blijkt echter niet stil te staan bij waar het werkelijk aan schort: onderwijs. Lesgeven. Kennisoverdracht. De staatssecretaris zegt dat hij reuze ambitieus is. Nou, nou. De heer Visser van de VVD steekt de staatssecretaris een veer in zijn reet en heeft een vraag aan de heer Bakker. Nu gaat het over "kennisbeurzen", wat dat dan ook mag wezen. Mevrouw Joldersma wil graag weten wat "leerrechten" betekenen voor de mensen in Nederland. Wij hebben daar ook geen idee van en het zal wel weer het een of andere borreltafelplan betreffen. De staatssecretaris zegt dat de onderwijsinstellingen in hun reet gaan voelen of ze het goed doen of niet. Met terugwerkende kracht concluderen wij dat hij vermoedelijk het woord 'retings' gebruikt heeft, verwant aan het Engelse 'ratings'. Er gaan dus lijstjes komen van onderwijsprestaties. Een bolle man valt nu Bakker aan op het gedrag van het Prutspartijtje in het verleden. Bakker ziet het probleem niet.

15:07 Die bolle heette Tichelaar, of zoiets. De laatste vraag is van de heer Paul Jungbluth van Grienlinks. Hij zegt dat de criteria van de inspectie voor het beoordelen van de kwaliteit van een school niet deugen. Daar zijn wij het wel mee eens, maar nu gaat hij het hebben over het Johan de Witt College dat "meer risico" durft te nemen. Wij weten niet wat dat dan inhoudt, maar wij vinden dat er in het onderwijs geen enkel risico genomen hoeft te worden. Scholen dienen onderwijs te geven. Klaar. De staatssecretaris zegt dat zijn lijstjes geweldig gaan werken [...]"

23-05-2006 15.47 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere