Dat is er mis met het onderwijs

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
Er is veel mis met het onderwijs in Nederland en hier willen wij twee dingen in het bijzonder noemen. Ten eerste het bericht dat u nog niet gelezen heeft, namelijk dat er zeer onlangs op een school in Utrecht een leraar klappen heeft gehad van een leerlinge en haar familie, waarna de schoolleiding de leraar verboden heeft aangifte te doen.Voor onze trouwe lezers zeggen wij er even bij dat het nu eens niet het Vader Rijn College is, doch dit terzijde.

Ten tweede een advertentie van 'Het Baken' in Almere, waarin men op zoek is naar een "LEERkracht met een DOEL". Gewoon iemand die fatsoenlijk les kan geven in zijn vak is niet nodig, neen, het moet een "LEERkracht met een DOEL" zijn. Alsof dat niet erg genoeg is, staat er verderop in de advertentie het volgende:

"Onze leerlingen krijgen bij ons de ruimte om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Dat geldt dus ook voor u als docent. U wordt gestimuleerd om uw talenten én die van onze leerlingen maximaal te ontplooien. Waarbij u als docent vooral een coachende rol vervult. Dat vraagt om gelijkwaardigheid en respect voor elkaar."
Denkt u daar even rustig over na, wij wachten wel even.

Heeft u hem? Voor degenen die hem nog niet hebben: het grootste talent van een docent hoort doceren te zijn. Lesgeven. Kennis overdragen. Mensen die er niet voor doorgeleerd hebben de dingen bij te brengen waar hij wel voor doorgeleerd heeft of die hij toevallig beter kent of beheerst dan zijn leerlingen. En wat vertelt 'Het Baken' deze "LEERkracht met een DOEL"? WAARBIJ U ALS DOCENT VOORAL EEN COACHENDE ROL VERVULT. Dat is natuurlijk al heel vreselijk, maar die laatste zin is wel het toppunt:

"DAT VRAAGT OM GELIJKWAARDIGHEID EN RESPECT VOOR ELKAAR."
Gelijkwaardigheid? Tussen een leerling en een docent? Is dat niet een beetje flauwekul? "Neen meneer, dat is niet een beetje flauwekul, dat is de grootst mogelijke flauwekul." "Dank je, leerling. Jij hebt tenminste goed opgelet."

Een leerling is niet gelijkwaardig aan een docent, zo simpel ligt dat. Een onderwijssysteem waarin scholen zonder met de ogen te knipperen op zoek kunnen gaan naar een "LEERkracht met een DOEL" die geen enkele meerwaarde heeft deugt niet. Zo'n onderwijssysteem leidt er wel toe dat leerlingen niet meer naar de docent willen luisteren als hij de leerlingen vraagt even op te schieten omdat de volgende klas het lokaal in moet. Zo'n onderwijssysteem leidt ertoe dat de leerlingen denken dat je geen respect hoeft te hebben voor je leraar, omdat je immers gelijkwaardig bent. Zo'n onderwijssysteem leidt ertoe dat leraren uiteindelijk klappen krijgen, in de ziektewet terechtkomen en van de schoolleiding niet eens aangifte mogen gaan doen.04-04-2007 08.31 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere