VMBO: Een doodgeboren kind met een been in het gips

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
Het VMBO is een doodgeboren kind, maar dat is nog steeds niet doorgedrongen tot de trotse ouders, die het maar blijven behandelen alsof het volop leeft en nog een toekomst heeft ook.Op de webzijde der Tweede Kamer der Staten-Generaal troffen wij een stukje aan over eerdergenoemd schooltype, onder de titel Vmbo. Dat stukje gaan wij nu eens even met zijn allen analyseren. Opgelet, daar gaan we.

De eerste zin luidt: "Elke vmbo-leerling moet zijn talenten goed kunnen ontwikkelen."
Daar gaat het al meteen mis. Aangezien het grootste deel van de mensheid volslagen talentloos is, is de veronderstelling dat iedere vmboleerling niet slechts een talent, doch meerdere talenten zou hebben, volslagen uit de lucht gegrepen. Dit heeft ongetwijfeld iets te maken met zweefkezerij, de jaren zestig en een merkwaardig mensbeeld en we gaan er hier niet te diep op in. We zullen het maar een definitiekwestie noemen en gaan verder met zin twee.

"Daarom is in opdracht van het ministerie van Onderwijs de afgelopen drie jaar onderzocht hoe vmbo’s hun leerlingen het best tot hun recht kunnen laten komen." Zoals u begrijpt, deugt ook die zin niet. Het vmbo zou niet moeten bestaan en vmbo's zouden "hun leerlingen het best tot hun recht kunnen laten komen" door opgeheven te worden en "hun leerlingen" onder te brengen in een fatsoenlijk onderwijssysteem in plaats van in het afvoerputje van het huidige onderwijssysteem, dat wij slechts met tegenzin zo noemen.

Vervolgens zien wij een tussenkopje: "‘Vensters op de toekomst’". Onmiddellijk schieten ons allerlei woordspelingen met betrekking tot ingegooide ruiten en beslagen ramen te binnen, doch die houden we maar even voor ons. We lezen verder: "Begin september overhandigde de Adviesgroep vmbo haar eindadvies ‘Vensters op de toekomst van het vmbo’ aan staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs." Ach zo. Door de 'Adviesgroep vmbo' de 'Adviesgroep vmbo' te noemen in plaats van de 'Adviesgroep opheffing vmbo' heeft degene die dat gedaan heeft de kans op het enig juiste advies al meteen de nek omgedraaid, zoals ook uit de volgende zin blijkt: "In dit eindadvies geeft de Adviesgroep onder meer haar visie op mogelijke leerwegen binnen het vmbo." Ziet u wel: het doodgeboren kind blijkt levensvatbaar. Ieder weldenkend mens ziet, dat er "binnen het vmbo" geen "mogelijke leerwegen" zijn. Zo niet de 'Adviesgroep vmbo'. "Moeten er bijvoorbeeld vmbo’s komen die zich meer richten op de praktijk?" Neen. "Of moeten er aparte vmbo’s komen die zijn gespecialiseerd in de theorie, zodat leerlingen met ‘mavo-kwaliteiten’ kunnen doorstromen naar de havo?" Neen.

Laten wij het doodgeboren kind gewoon bij de naam noemen: het is een doodgeboren kind. Het vmbo moet worden opgeheven en er moeten verschillende schooltypen voor in de plaats komen. Zolang echter volslagen onduidelijk lijkt te zijn wat de verantwoordelijken met het onderwijs willen, anders dan kleine kinderen, pubers en adolescenten te pesten met zinloze bezigheidstherapie, houden wij ons hart vast.

De volgende tussenkop is: "Mavo". Wij vinden al sinds voor de Mammoetwet dat de Mammoetwet nooit had mogen worden ingevoerd en wij vinden ook dat het avo ("algemeen vormend onderwijs") nergens op slaat, dus op de woorden Mavo en Havo reageren wij overwegend negatief. "Wat betreft het bevorderen van de doorstroom naar de havo: eerder gaf de Kamer aan dat de mavo herkenbaar in het vmbo moet terugkomen", is dus een zin waar wij niet blij mee kunnen zijn. Volgende zin valt natuurlijk net zo verkeerd: "De staatsecretaris onderschrijft dit en vindt dat vmbo’s hierin meer maatwerk moeten kunnen leveren." Wij vinden van niet.

Vervolgens zien wij nog een tussenkop waar wij niet vrolijk van worden: "Beroepskeuze". Scholen moeten zich niet bemoeien met de beroepskeuze van de leerlingen. Scholen hoeven niet meer te doen dan de leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om een beroep te kunnen kiezen en als de leerlingen hun keuze gemaakt hebben, moeten de scholen de leerlingen de kennis en vaardigheden bijbrengen die de leerlingen voor het gekozen beroep nodig hebben. Niet meer, en zeker niet minder. Wij zijn het derhalve niet eens met de volgende zin: "Ook is het een taak van de scholen om leerlingen te helpen bij hun beroepskeuze." Hieruit volgt rechtstreeks dat wij ook bezwaar hebben tegen: "Samen met de scholen zocht de Adviesgroep vmbo naar meer mogelijkheden om het aanbod van onderwijs ook daarop af te stemmen." Al was het maar omdat het blijft gaan over het vmbo, dat volgens ons moet verdwijnen, zoals wij al menen te hebben aangeduid.

Er volgt nog een tussen kop en dat is: "Extra geld". Wat denkt u? Zijn wij daar blij mee? Nou? Niet dus. Ze hadden er net zo goed meteen neer kunnen zetten: "Extra geld in het water". Lees maar mee: "De Kamer ontving half september van de staatssecretaris een reactie op het eindadvies." Gezien de strekking van het stukje kun je al van tevoren beredeneren dat de staatssecretaris niet gezegd heeft dat het vmbo, de havo en het vwo, om er maar eens een paar te noemen, worden opgeheven om eindelijk tot een goed en efficiënt onderwijssysteem te komen. Dat blijkt ook, want over haar reactie wordt gezegd: "Hierin maakt zij onder meer bekend dat zij ongeveer 200 miljoen euro uitrekt voor verbetering." "Verbetering". Het doodgeboren kind heeft een gebroken been en dat gaan we in het gips zetten, zoiets. "Het gaat onder meer om het verhogen van de kwaliteit van de examens en de begeleiding bij de beroepskeuze." Het gebroken been is in het gips gezet en nu gaan we het doodgeboren kind leren een salto te maken aan de vliegende trapeze, zullen we maar zeggen.

De tweede kamer zou echter de tweede kamer niet zijn als men niet onmiddellijk zou ingrijpen en zou overgaan tot keiharde actie:

"Vergaderingen

Op donderdag 2 oktober 2008 houdt de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur een algemeen overleg met staatssecretaris van Bijsterveldt-Vliegenthart over het VMBO."

Zo komt alles toch nog goed. Hahahahahaha. Sorry.

04-10-2008 13.21 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere