Page 1 of 1

Gezondheidszorg is een overheidstaak. Overheidstaken kennen geen marktwerking. Klaar

Posted: Wed Sep 21, 2016 9:53 am
by Cpt. Iglo
Gezondheidszorg is een overheidstaak. Overheidstaken kennen geen marktwerking. Klaar.