Page 1 of 1

Andrzej Wajda zostanie pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie

Posted: Mon Oct 10, 2016 3:14 pm
by Cpt. Iglo