Orkan Barbara zbiera plony. Brak prądu z powodu silnego wiatru i sztorm na Bałtyku


Post Reply

Return to “Storm”