Antisemieten zien kans schoon, dankzij Geert Wilders

Doordat Geert Wilders is vrijgesproken zien nu allerhande domme schreeuwers hun kans schoon, onder het kennelijke motto ‘als Wilders grof mag wezen, mogen wij dat ook’. Tot zover is er nog niets aan de hand. Wij veroordelen dan ook niet, wij constateren slechts.

Zo constateren wij ook dat hele drommen antisemitische terroristenvriendjes er nu een hobby van lijken te maken om alles wat Geert Wilders ooit gezegd heeft uit zijn verband te rukken (wat niet zo moeilijk is, daar de man geen begenadigd spreker is en de woorden zelfs in hun verhand vaak niets anders zijn dan klinkklare wartaal, onzin en flauwekul, doch dit terzijde) en er vervolgens een eigen antisemitische draai aan te geven. Weliswaar zeggen ze dat niet zo, maar ze doen het wel. Het grootste probleem voor eerdergenoemde antisemitische terroristenvriendjes is daarbij dat ze zich nogal wel al zo tamelijk heel erg overschreeuwen en dat werkt altijd averechts.

Waarom ze het doen? Omdat Wilders in hun ogen een racist is en racisme volgens hen verwerpelijk. Dat zijn twee fouten tegelijk, of achter elkaar, dat maakt niet uit. Ten eerste is Wilders voornamelijk een islamofoob en de islam is een godsdienst, geen ras, dus van racisme is in dier voege geen sprake. Dan de vraag of racisme verwerpelijk is. Daar hebben we dus meteen te maken met een definitiekwestie: wat is racisme? Wij waren er ooit getuige van dat een lid van een atletiekvereniging bij een wedstrijd een van de atleten “onze snelle neger” noemde. Een paar leden van andere verenigingen die dat gehoord hadden begonnen meteen opmerkingen te maken over racisme, waarop het desbetreffende lid zei: “Wat nou racisme? De winnaar is onze snelle neger. We hebben twee negers bij de club en de andere is onze langzame neger. Kan ik daar wat aan doen?”

Was “onze snelle neger” een racistische uitdrukking? Was het racistisch om een neger een neger te noemen? Of waren de mensen die de beschuldigingen van racisme uitten misschien zelf racisten, wat bleek uit het feit dat ze ervan uitgingen dat een opmerking over een al dan niet snelle neger automatisch een racistische opmerking was? Als wij zeggen dat lange negers met grote handen een goeie kans hebben beter te zijn in basketbal dan kleine blanke opdondertjes die nog geen tennisbal kunnen vasthouden, is dat dan racistisch? En als het racistisch is, is het dan minder waar? Of zelfs verwerpelijk?

Maar nu ter zake. Wij begonnen hierover omdat wij via de Belgen van Krapuul.nl en hun stukje ‘Weg met het Joodse stemvee!‘ terechtkwamen bij een paar nare uitingen van antisemitisme, verpakt als. Ja, als wat eigenlijk? In ieder geval niet als humor of als zinvolle bijdrage aan wat dan ook. Het stukje waar wij terechtkwamen was ‘Weg met het joodse stemvee!‘, op de site van de IKON. Dat is natuurlijk al weer een mooi argument voor de opheffing van de complete staatsomroep, maar laat ons niet afdwalen.

De schrijver van het stukje is de ons overigens onbekende Bram Grandia, die er volgens de bijgeplaatste foto uitziet als een priester. Iemand van wie je, onder andere, enig antisemitisme kunt verwachten. De laatste alinea van zijn stukje luidt:

Terugkomend van vakantie lees ik de rechterlijke uitspraak in het proces Wilders en ik begrijp dat al deze uitingen als teken van vrije meningsuiting gezegd moeten kunnen worden. Juist het onderdrukken van dit soort uitingen is gevaarlijk, aldus de rechter. Is dat zo? Ik heb in alle bovengenoemde citaten van Geert Wilders ‘islam’ en ‘islamisering’ vervangen door ‘jodendom’ en ‘judaïsering’? Klinkt de vrijheid van meningsuiting dan nog zo vrij?

De vraag of je door de vervanging van een paar woorden in een text bezig bent met de vrijheid van meningsuiting of met een simpele vorm van de wartaalgenerator, is interessant en gelukkig ook makkelijk te beantwoorden: met vrijheid van meningsuiting heeft het weinig te maken en de eerste versie van de wartaalgenerator werkte volgens genoemd woordvervangingsprincipe. Laat ons de citaten eens van dichtbij bekijken. Kortom: tijd voor het kloosrieden van de wartaal van Bram Grandia.

Het jodendom is een ‘wezensvreemde cultuur’ die nergens dominant mag worden.

Voor zover wij weten, zijn er niet zo gek veel joden meer in Nederland en zijn de joden die er zijn goed geïntegreerd, terwijl een groot deel met de gedachte aan emigratie speelt, als gevolg van het toegenomen antisemitisme in Nederland.

Genoeg is genoeg.

Genoeg is genoeg, daar valt niets tegen in te brengen.

We moeten ons niet verkopen aan de joodse cultuur en de ellende die dat met zich meebrengt.

Welke ellende? Als je zelf geen antisemiet bent, heb je op dit moment in je stukje toch wel door dat je stijlmiddel, of hoe je het ook noemen wilt, niet gaat werken, dacht u niet?

Ik wil niet dat er meer joden in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder worden.

Bram Grandia wordt op zijn wenken bediend: tot onze grote schande ontvluchten de joden Nederland massaal. Er zijn zelfs al gevallen gesignaleerd van joden die vanuit Nederland naar Duitsland emigreren. Hoeveel schrijnender wilt u het hebben?

Dus wil ik de grenzen voor migranten uit Israël dichtgooien.

Migranten uit Israël? Dat zullen er afgerond naar boven niet zo gek veel zijn.

Bovendien wil ik joden aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten.

Bram Grandia heeft de laatste twintig jaar een beetje zitten slapen, denken wij.

De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er wéér joden in het kabinet komen.

Wij zijn persoonlijk voor een wetswijziging, waardoor er nooit meer een godsdienstwaanzinnige in het kabinet, in de kamer of in overheidsdienst kan komen.

Er is nu teveel jodendom in Nederland.

Er is voornamelijk teveel christendom in Nederland, maar als we alle godsdienstwaanzinnigen morgen nog het land uit kunnen sodemieteren, staan wij vooraan te duwen.

Het jodendom zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en overheersen.

Tsja. Daar heb je het weer: wat met het ene woord waar is, is met het andere woord gelul.

Maar dat gebeurt niet zolang ik hier ook maar iets voor het zeggen heb.

Wij denken zomaar dat Bram de door hem verzonnen citaten iets te serieus neemt en dat hij op dit punt in zijn stukje niet zozeer bezig was Geert Wilders te kakken te zetten als wel zichzelf eens lekker uit te leven.

Joden willen dat wij ruimte geven aan het jodendom, maar het jodendom biedt geen ruimte aan ons.

Een boude bewering.

Van de overheid moeten we respect hebben voor het jodendom, maar het jodendom heeft geen enkel respect voor ons.

Respect op last van de overheid is sowieso verwerpelijk. Respect voor godsdienstwaanzinnigen is idioot.

Het jodendom wil overheersen en is uit op de vernietiging van onze westerse beschaving.

Daar zou je dan toch wel enig bewijs voor moeten leveren.

In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de joodse ideologie worden overwonnen. Stop de judaïsering! Verdedig onze vrijheid!

Ook nu geldt: als er islamisering staat, is er zelfs wat voor te zeggen, maar met judaïsering is het klinkklare flauwekul. Als er godsdienstwaanzin had gestaan, waren we het er helemaal mee eens geweest.

Je kunt intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders. Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt, dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.

Daar valt over te discussiëren.

Nog even geduld en dan wacht ons die joodse heilstaat.

Opnieuw: als je zoiets opschrijft en niet ziet dat het je stukje geen goed doet, komt dat waarschijnlijk doordat je het eigenlijk gewoon gelooft en het verschil met de originele bewering niet ziet.

Een beter milieu begint bij jezelf. Heel veel Nederlanders ergeren zich aan de vervuiling van de publieke ruimte door het jodendom.

Ook hier geldt: alleen al op grond van de geringe aantallen joden in Nederland is deze zin absurd.

Oftewel ons straatbeeld gaat op sommige plekken steeds meer lijken op het straatbeeld van Mea Sjearim in Jeruzalem. Keppeltjes, luisbaarden, vrouwen met pruiken, mannen in rare lange zwarte jassen met bontmutsen. Laten we daar eens een keer iets aan doen. Laten we onze straten terug veroveren. Ik wil synagogen afbreken. Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die synagogen dicht te metselen.

Heeft Nederland überhaupt nog synagogen?

Goed. De vraag die domme Bram stelde was: “Klinkt de vrijheid van meningsuiting dan nog zo vrij?” Ons antwoord: jazeker. En toegevoegd: als Bram Grandia met zijn stukje wilde bereiken dat wij, of iemand anders, die vraag met ‘neen’ beantwoord hadden, had hij een beter stukje moeten schrijven.

7-07-2011 14.26 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Arabische wereld, Geert Wilders, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Kamerleden, Taal, Televisie, Terrorisme, Webzijden

Er zijn 7 reacties op “Antisemieten zien kans schoon, dankzij Geert Wilders”

 1. Bakoenin says:

  Misschien moet u nog eens even kijken wat ‘persiflage’ betekent: dit zijn de letterlijke teksten van
  wilders waar Moslim is vervangen door Jood.

  Schrikken hé?

  * NOOT VAN STOMMELING JONES: Respondent heeft ons stukje niet gelezen of niet begrepen. Voor hem en andere domme mensen zeggen wij nog maar eens expliciet waar het ons om ging: als iemand beweringen doet, worden die niet meer of minder waar door de belangrijkste woorden in die beweringen door andere te vervangen. Een voorbeeldje: de bewering “Nederland heeft een probleem doordat het grotendeels onder de zeespiegel ligt” wordt niet minder waar door ervan te maken “Nederland heeft een probleem doordat het grotendeels onder de vloerbedekking ligt”. Die laatste bewering is echter flauwekul. Wij denken niet dat respondent nu snapt hoe dom hij is, maar wij hebben ons best gedaan. EINDE NOOT *

  * NOG EEN NOOT VAN STOMMELING JONES: Wij zijn anarchist en kennen onze klassieken. Vandaar dat wij uit ons hoofd wisten dat deze ongetwijfeld antisemitische respondent zijn pseudoniem goed gekozen had. Omdat niet iedereen zijn klassieken kent, zijn we echter even naar de wikipedia gefietst voor een paar leuke zinnetjes over de bekende antisemitische Bakoenin: “In de tussentijd schreef Bakoenin enkele circulaires die zich tegen Marx richtten en antisemitisch van aard waren.” en “Bakoenin gaf ook blijk van zijn antisemitisme door Marx aan te vallen op zijn joodse sympathieën.” Die Bakoenin had nog als excuus dat hij van Russisch adelijke afkomst was en in dier voege niet beter wist. De jeugdige onverlaat die hier onder de naam Bakoenin reageert heeft dat excuus niet. Maar goed, wij zeggen nog maar eens: “Ach, waar is Kropotkin als je hem nodig hebt?” EINDE NOOT *

 2. Ruud Harmsen says:

  > onder het kennelijke motto

  kennelijk onder het motto.

  Het grappige van het woord (dat ik zelf ook graag mag misbruiken) is ook nog dat er niks bij te kennen is, het gaat namelijk om een onbewezen vermoeden van de schrijver.

  – Respondent had even moeten nadenken of, beter nog, zich even moeten laten informeren voor hij zijn reactie plaatste –

 3. Ruud Harmsen says:

  > is daarbij dat ze zich nogal wel al zo tamelijk heel erg

  Het klokje van zeven uur! Paulus de Boskabouter! Jean Dulieu!

  1959, ongeveer? 1961?

  – 19.00 uur –

 4. Macho Grandma Nijn says:

  Die Kropotkin mag ik wel, we delen een hobby.

  Afbreken

 5. smurf says:

  Kropotkin heeft destijds mijn aanbouw afgebroken. Het puin ligt er nu nog! Afbreken kan iedereen, Macho Grandma Nijn, het gaat er om hoe je de rommel afvoert! En over afvoeren gesproken………..de mijne is verstopt. Ik zoek me al de hele dag een slag in de rondte! Volgens mij heeft iemand (en ik noem geen namen) mijn afvoer ontvoerd!

 6. Macho Grandma Nijn says:

  Ik leef met je mee en godsdienstwaanzinnig als ik ben, dank ik OLH op mijn blote knietjes (hij wel), dat je niet schreeuwt om allerlei te nemen maatregelen. Succes met je zoek- en kruistocht.

 7. smurf says:

  Ik ben inderdaad geen schreeuwer; dat laat ik aan anderen over. Maar ik zal het op prijs stellen als Macho Grandma Nijn geen opmerkingen maakt over mijn kruistocht. In de eerste plaats tocht het daar niet en in de tweede plaats vind ik haar stoot onder de gordel zeer onsportief.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties