Crisis.nl

Stommeling Jones als kamerclown

Crisis.nl is een website van de overheid en dan weet u het wel: crisis.nl draait niet soepel (En neen, wij gaan nu niet voor de makkelijke kop ‘Crisis bij crisis.nl’, want zo zijn wij niet en dat hebben anderen ongetwijfeld al gedaan). Wij hebben er in het verleden, in ‘Nog geen webzijde kunnen ze draaiende houden‘ al op gewezen dat de Nederlandse regering en bij uitbreiding de Nederlandse overheid niet zo goed zijn met ICT en niet zo handig met computers, dus dat een overheidswebzijde niet goed werkt, ligt voor de hand.

Wat veel minder voor de hand ligt, is waar de overheid al die webzijden voor nodig heeft. Laten ze dáár eens vragen over stellen. Honderden, zo niet duizenden webzijden die nergens goed voor zijn en als je het Openbaar Ministerie een vraag wilt stellen, moet je dat per brief doen, omdat ze geen email hebben. Dat geloof je toch niet? Maar goed, het antisemitische kamerlid van Bommel heeft nu kamervragen gesteld over crisis.nl, dus alles komt goed. Hahahahahaha. Sorry.

Hier zijn de vragen:

2011Z15803
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister-president en de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de website www.crisis.nl. (Ingezonden 27 juli 2011)

 1. Herinnert u zich uw antwoord op de Kamervragen over het onbereikbaar zijn van de website www.crisis.nl?
 2. Is het juist dat de ontwikkeling van www.crisis.nl in 2005 en de eerste drie jaar hosting van www.crisis.nl bijna een half miljoen euro hebben gekost? 2) Zo ja, hoe is dit relatief hoge
  bedrag te verklaren?
 3. Kunt u inzicht verschaffen in de totale kosten van www.crisis.nl na de eerste drie jaar?
 4. Kunt u de resultaten van de stresstests die zijn gehouden, waaruit zou blijken dat het systeem voldoende was geëquipeerd, aan de Kamer bekendmaken? Zo neen, waarom niet?
 5. Wat is volgens u het probleem met de huidige site?
 6. Op grond waarvan is besloten dat er nu toch een nieuwe website moet worden gemaakt?
 7. Welke kosten zijn gemoeid met de nieuw te ontwikkelen website?
 8. Welke eisen worden er gesteld aan de nieuwe website en de organisatiestructuur erachter?
 9. Hoe gaat u voorkomen dat deze nieuwe website met dezelfde problemen wordt geconfronteerd als www.crisis.nl?
28-07-2011 12.08 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Bewindslieden, Kamerleden, Webzijden

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties