Tsja, wat moet je dan?

Nu mevrouw van Hertum opnieuw begonnen schijnt te zijn onze doctorandus lastig te vallen hebben wij voor de aardigheid eens een kijkje genomen op internet, alwaar wij een interessant stuk aantroffen betreffende twee van haar favoriete termen, te weten laster en smaad. Smaad en laster op forums, wat doe je als forumbeheerder?‘, heet het. De eerst alinea luidt:

Een lezer wees me op een interessante discussie bij de TROS Radar forums over smaad, laster en aanverwante zaken op forums. Ik krijg veel vragen over wat je kunt doen bij vermeende smaad of laster. Het probleem is vrijwel altijd dat de plaatsers niet of nauwelijks op te sporen zijn. Het enige aanspreekpunt dat je hebt, is de forumbeheerder of de moderator. En die zit in een lastige positie: wat moet hij doen als twee partijen ruzie met elkaar maken over een bericht?

Weliswaar is onze doctorandus enigszins partij in dezen, maar hij heeft nog ergens een certificaatje mediation, of was het nou conflictbemiddeling, liggen, schijnt, en hij probeert in dit soort gevallen boven de partijen te staan, hoe lastig dat soms ook is, vooral als je zomaar verrot gescholden wordt door de klagende partij. Geef die man een lintje, maar we dwalen af. “Wat moet hij doen als twee partijen ruzie met elkaar maken over een bericht?”, daar ging het om.

De wet voorziet niet echt in deze situatie. Een forumbeheerder kan gebruik maken van de wettelijke bescherming voor internetdienstverleners, zodat ze zelf niet aansprakelijk zijn voor eventuele smadelijke berichten die mensen op hun forum plaatsen. Wel zijn ze dan verplicht om mee te werken aan een notice-en-takedown systeem: als er een klacht binnenkomt die evident juist is, moet de forumbeheerder ingrijpen.

Welnu: wij hebben begrepen dat onze doctorandus zich in zijn functie van “de baas van het spul” bij herhaling alleszins bereid verklaard heeft in te grijpen, op voorwaarde dat men even zou vertellen om welke passages het precies ging. Maar ja, als je niet weet wat je weg zou moeten halen, of waarom, heb je een probleem. Dat ziet Arnoud Engelfriet ook:

Maar ja, wat is evident juist in het geval van smaad? Smaad is één van die zaken die zelden of nooit duidelijk is. De plaatser vindt vrijwel altijd dat het terecht en waar is wat hij zegt, en heeft daar vaak ook materiaal ter ondersteuning voor. De klager vindt vrijwel altijd dat er niets van klopt, dat alles uit zijn verband getrokken is en verkeerd voorgesteld wordt, en heeft daar ook vaak materiaal voor om dat te bewijzen. En wat moet je dan als arme forumbeheerder?

Nou? Wat moet onze doctorandus nu? Als er niet eens gezegd wordt wat er dan allemaal niet klopt, uit zijn verband getrokken is en verkeerd wordt voorgesteld? Vragen om verduidelijking, lijkt ons. De case die Arnoud vervolgens noemt, is niet geheel relevant voor de huidige situatie, maar we citeren hem toch even:

Ik ken één zaak waarbij dit speelde: hostingprovider IS InterNed was niet aansprakelijk voor smadelijke beweringen op de website van een klant over een belastinginspecteur. De rechter oordeelde:

“IS InterNed Services wist niet, en kon ook niet weten, waarop de uitlatingen waren gebaseerd, zodat zij zich geen oordeel omtrent de juistheid of rechtmatigheid ervan kon vormen. Het feit dat het de Staat der Nederlanden was die deze uitlatingen in voormelde brief als onrechtmatig kenschetste, maakt niet dat IS InterNed Services wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de uitlatingen een onrechtmatig karakter hadden.”

De Staat had dus naar de rechter moeten gaan om een vonnis te krijgen dat deze meneer onrechtmatige uitingen deed. Met dat vonnis zou de provider verplicht zijn om de berichten te verwijderen.

Dit is daarom niet relevant voor ons, omdat mevrouw van Hertum maar steeds niet de moeite wil nemen om uit te leggen om welke uitlatingen het gaat, en wat belangrijker is: om te vertellen welke passages volgens haar om welke reden onrechtmatig zijn. Dan wordt het voor onze doctorandus toch wel erg lastig, zeg nu zelf. Arnoud Engelfriet zegt:

Deze constructie zou ook voor forumbeheerders moeten gelden. Je kunt niet van forumbeheerders verwachten dat ze in dossiers over smaad of laster duiken om te bepalen wie van de twee gelijk heeft, lijkt me zo. Aan de andere kant, om nu voor elke beledigende posting naar de rechter te stappen is ook zo wat. Er zou een laagdrempeliger systeem moeten komen waar men snel en deskundig een bindend advies kan halen over de onrechtmatigheid van zo’n forumpost.

“Je kunt niet van forumbeheerders verwachten dat ze in dossiers over smaad of laster duiken om te bepalen wie van de twee gelijk heeft, lijkt me zo.” Welnu: dat is nu precies wat onze doctorandus nog zou willen doen ook, de gek. Maar ja, als niet duidelijk is om welke uitlatingen het gaat, houdt het natuurlijk meteen op. “Aan de andere kant, om nu voor elke beledigende posting naar de rechter te stappen is ook zo wat.” Inderdaad. Vooral als je niet eens de moeite genomen hebt om aan te geven wat er niet klopt of anderszins tot een vergelijk te komen. Daar houden rechters nooit zo van. Met de gedachte aan een laagdrempeliger systeem denken wij het vooralsnog overigens niet eens te zijn, maar dat kan komen doordat onze doctorandus zelf al laagdrempelig genoeg is.

Wij weten niet of onze doctorandus sinds gisteravond nog meer rare iemeeltjes van mevrouw van Hertum gehad heeft, maar mocht er iets nieuws te melden zijn, dan merken we dat wel. En als wij het merken, merkt u het natuurlijk ook, daar de dienstdoende redacteur of zelfs onze doctorandus zelf het dan op internet plettert, zoals u dat van ons gewoon bent.

19-01-2010 15.52 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Juridisch, Webzijden, Yvonne van Hertum

Er heeft iemand gereageerd op “Tsja, wat moet je dan?”

  1. […] lastig te vallen. Later heeft onze De Grote Vrager hieraan ook aandacht besteed in ‘Tsja, wat moet je dan?‘, dat hij besloot met: “Wij weten niet of onze doctorandus sinds gisteravond nog meer […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties