Geert Wilders gaat steeds meer op Micha Kat lijken

Ooit was Geert Wilders een even dom als gefrusteerd VVD-politicus die dacht te kunnen scoren door de politieke erfenis van Pim Fortuyn te gappen, een beetje aan te passen en op te lappen, en vervolgens te verkopen. Dat leek een tijdje zeer succesvol te worden, met als hoogtepunt, of dieptepunt, afhankelijk van de positie van de waarnemer, het Kabinet Poep 1.

Geert de psychopatische clown is niet Kermit de Kikker, blijkt.

Nadat de heer Wilders daar de stekker had uitgetrokken, is het met hem niet meer goed gekomen.
Gekke Geert trekt de stekker eruit

Inmiddels zijn we een poosje verder en waren we de heer Wilders eigenlijk een beetje uit het oog verloren, maar vandaag viel ons plotseling op dat hij dezelfde kant op gaat als Micha ‘aluhoedje’ Kat en vergelijkbare aluhoofddeksels. De gedachte, voor zover aanwezig, daarbij lijkt te zijn dat iets waar wordt als je het maar vaak genoeg herhaalt. Volgens Captain Iglo’s stijlboek moeten wij op dit punt dit stukje uit ‘The Hunting of the Snark’ citeren, dus dan doen we dat:

“Just the place for a Snark!” the Bellman cried
As he landed his crew with care;
Supporting each man on the top of the tide
By a finger entwined in his hair.

“Just the place for a Snark! I have said it twice:
That alone should encourage the crew.
Just the place for a Snark! I have said it thrice:
What I tell you three times is true.“

Fijns. En dan nu naar waar het ons eigenlijk om gaat: het nog net niet in hoofdletters geschreven geraaskal in ‘Pakt Den Haag het Marokkanenprobleem eindelijk aan?‘.

Die kop valt in de categorie ‘Meer van hetzelfde’ en we hadden het stukje dan ook net zo gemakkelijk, of makkelijker, ongelezen kunnen laten, maar omdat wij nix beters te doen hadden hebben wij besloten het met u te gaan kloosrieden. Dat zal ze leren. En wij zeggen “ze” omdat de heer Wilders voor dit stukje een vriendje heeft meegebracht, ene Joram van Klaveren, in wien wij ons misschien ooit gaan verdiepen, maar nu niet.

Eén van de grootste problemen in Nederland – en wellicht de grootste bedreiging voor de stabiliteit van onze samenleving – is de ontwrichtende invloed van de islam.

Boem. De eerste klap is een daalder waard, moet men gedacht hebben. Maar dan moet hij wel raak zijn en dat is deze niet. Ten eerste valt het best mee met die ontwrichtende invloed van de islam. Het enige voorbeeld wat ons zo snel te binnen wil schieten, is dat er hier en daar geen varkensvlees meer te krijgen is omdat de islamitische klanten het niet willen hebben, maar dan gaan wij gewoon naar een winkel die wel winst wil maken en halen we het daar. Wat betreft de ontwrichting van ons menu hebben wij een grotere hekel aan de fascisten van Wakker Dier die ons onze plofkip willen afnemen. Verder denken wij dat raaskallende bekende Nederlanders, of ze zich nou politicus noemen of niet, een grotere bedreiging zijn voor de stabiliteit van onze samenleving dan “de ontwrichtende invloed van de islam” en ook wat dat betreft valt het reuze mee. Neem nou de heer Wilders zelf: die heeft de boel ondanks zijn herhaalde pogingen niet kunnen ontwrichten.

En dat terwijl hij toch zo zijn best doet. Vandaar dat wij verwachten dat hij binnenkort overgaat op alleen nog maar schreeuwen en stukjes in hoofdletters schrijven. Monomane idioten worden wel vaker doorgeslagen maniakken, is ons opgevallen.

In ons land uit zich dat in het Marokkanenprobleem.

O ja joh? Vertel eens?

We worden ermee geconfronteerd op straat, in het uitgaansleven, de bus, tram en trein, op school en zelfs op het voetbalveld.

Wie “we”? Wanneer zou meneer Wilders voor het laatst in het uitgaansleven geweest zijn op een plek waar hij geconfronteerd zou kunnen worden met “het Marokkanenprobleem”? De man is VVDjer van origine, dus de bus, tram en trein heeft hij heel lang geleden voor het laatst van binnen gezien, indien überhaupt en hij is ook al een hele tijd van school af. Op het voetbalveld is hij vast ook nooit geweest, want de voorkeurssport van dat soort politici is hockey. Kortom: hij lult uit zijn nek.

Hoe acuut het probleem is weten we allemaal.

Neen, dat weten we niet. Wij hebben nog nooit problemen met Marokkanen gehad, terwijl wij vaker op plaatsen komen waar “het Marokkanenprobleem” zich volgens de heer Wilders voordoet, dan de heer Wilders zelf. Dat wij geen problemen hebben kan aan ons liggen, maar waarschijnlijker is dat de heer Wilders overdrijft en van een mug een olifant probeert te maken.

Een greep uit enkele feiten van de afgelopen twee jaar: grensrechter doodgetrapt, zwangere vrouw verliest baby na schoppen in de buik, rouwstoet aangevallen, zwakbegaafde in elkaar geslagen, een eindeloze rij berovingen en brutale mishandelingen.

Neen Wilders, zo werkt dat niet. Bewijs eerst maar eens dat de daders van genoemde “feiten” Marokkanen waren en dan dat die daden gepleegd zijn op islamitische grondslag. En dan kun je vervolgens proberen duidelijk te maken waarom misdaad alleen een “bedreiging voor de stabiliteit van onze samenleving” is als het om misdaad op islamitische grondslag gaat. Hier ligt een mooie taak, knul.

Hoe acuut het probleem is blijkt ook uit officiële documenten, zoals het ‘Jaarrapport Integratie 2012’, en uit de recente uitlatingen (Parool, 5 januari) van plaatsvervangend korpschef Woelders van de Nationale politie.

Als een kamerlid naar de krant gaat verwijzen omdat hij geen serieus te nemen bronnen heeft, is er iets goed mis, dacht u niet? Niet dat er nooit iets waars in de krant staat, maar journalisten hebben nu eenmaal geen vak geleerd of zijn journalist geworden omdat ze mislukt zijn in het vak dat ze wel geleerd hadden (Peter R. de Vries, Johan van den Heuvel). Dat is verder niet erg en ze doen vast wel hun best, maar hun beweringen moeten uiterst zorgvuldig gecontroleerd worden alvorens voor waar te kunnen worden aangenomen.

Liefst 60 procent van de 12-26 jarige Marokkaanse jongens is verdachte van een misdrijf. Liefst 80 procent van de Marokkaanse criminelen recidiveert. De tweede generatie is nog crimineler dan de eerste. Bovendien maken ze zich stelselmatig schuldig aan geweld tegen niet-Marokkanen. Er is duidelijk sprake van Marokkaans racisme.

Zouden Wilders en zijn vriendje het boekje ‘How to Lie with Statistics‘ kennen? En dan zal er sprake zijn van Marokkaans racisme, wat dan nog? Als je naar de absolute getallen kijkt, zie je ongetwijfeld dat de racistische Marokkanen overal heel erg in de minderheid zijn, dus zo ontwrichtend kan dat nou ook weer niet werken, dacht u wel?

De PVV wil in de Tweede Kamer een dringend debat over het Marokkanenprobleem. Helaas, de andere partijen willen daar niet van weten. Helaas, Den Haag is blind voor de problemen van de burgers. Die betalen alsmaar meer belastingen aan de overheid, maar de overheid kijkt weg als er problemen zijn.

Tsja. Toen de PVV het Kabinet Poep 1 nog overeind hield, had de PVV misschien een kans gehad “een dringend debat” te entameren, maar toen was het kennelijk niet dringend genoeg. Vijfhonderd agenten voor de Caviapolitie, dat was pas dringend. En raai eens wat? Die worden dus wel betaald van onze belastingcenten. Zou Wilders op de hoogte zijn van de uitdrukking “wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de zon gaan lopen”? En zou hij weten dat wie in een glazen huis woont niet met stenen moet gooien? Of leerden ze dat soort dingen niet in zijn tijd op de HAVO? De deplorabele toestand van het Nederlandse onderwijs lijkt ons overigens een veel ontwrichtender probleem dan het wangedrag van een paar duizend kutmarokkanen, eerlijk gezegd.

Het kan anders. In Duitsland deed minister Kristina Schröder twee jaar geleden een oproep voor ‘een open debat over racistische moslims’. Afgelopen herfst sprak de Franse ex-minister Jean-Francois Copé, de leider van de UMP, de belangrijkste oppositiepartij, van een ‘toename van racisme in onze steden’. Ook Copé had het over het geweld en agressie tegen niet-moslims.

Een “open debat” heeft nog nooit iets opgelost en racisme, al dan niet van moslims, is pas vervelend als je er last van hebt, wat meestal niet het geval is. Wat iemand over ons denkt, is vooral zijn probleem, per slot van rekening.

In Nederland gaat het dan voornamelijk om geweld door Marokkanen.

Ja, dat hadden we al eens gehoord. Wel altijd van mensen die meer tegen Marokkanen hebben dan tegen geweld, is ons opgevallen, maar toch. Ons heeft het nooit veel uitgemaakt door wien wij in elkaar geslagen werden, eerlijk gezegd, en ook om de motieven hebben wij ons nooit zo druk gemaakt. Wel kunnen wij ons, desgevraagd, ongelofelijk opwinden over de incompetentie van de politie, die er nooit in geslaagd is onze inbrekers te pakken en ons onze spullen terug te bezorgen. Maar ja, de PVV vindt cavia’s belangrijker dan boeven, dus daar ga je.

Daar moeten we het eindelijk eens over durven hebben.

“Eindelijk”? Man, je hebt het praktisch nooit ergens anders over.

Men durft nog steeds niet de vinger op de zere plek te leggen.

Of misschien is de zere plek wel zo klein dat er niet eens een vinger op past, dat kan natuurlijk ook.

Het wordt tijd dat Nederland de angst aflegt.

Gaap.

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders doet zielig over de situatie van Marokkanen in ons land.

Dat is het goed recht van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, net zoals het het goed recht is van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Sjoelbakken in Crisissituaties om op te komen voor de belangen van de eigen leden en erop te wijzen dat kegelen iets heel anders is.

Maar we weten allemaal wie het leven hier voor de anderen tot een hel maken.

Neen, dat weten we niet. Ons leven is namelijk geen hel en wij kennen eerlijk gezegd ook niemand voor wien zulx wel het geval is. Als het leven van de heer Wilders in zijn optiek een hel is, zou het best kunnen dat de vergelijking met Micha ‘aluhoedje’ Kat al verder opgaat dan wij toch al vreesden en in dat geval adviseren wij de heer Wilders eens bij de heer Kat te informeren naar de beste antidepressiva of zich die medicijnen door een bevoegd en deskundig geneesheer te laten voorschrijven, daar er in dit stadium misschien nog genezing mogelijk is, en er in ieder geval danig aan symptoombestrijding gedaan moet worden. Het aantal inwoners van Nederland wier leven een daadwerkelijke hel is, is zeer beperkt, willen wij maar zeggen.

Laat ons dat dan ook durven zeggen en erover debatteren.

Laat ons onze tijd en energie beter besteden.

Waarom blijven politici de kop in het zand steken terwijl in het buitenland de ogen wel opengaan?

Ze hebben die Wilders ook nooit geleerd dat je je metaforen niet door elkaar moet halen. Het is namelijk zeer wel mogelijk, hoewel af te raden, om je ogen open te houden terwijl je de kop in het zand steekt. Voor de rest is het zo dat Wilders zomaar nog duizenden keren kan roepen dat er een enorm probleem is, wat hij ongetwijfeld gaat doen ook, maar dat dat niet betekent dat hij gelijk heeft. Wij hadden de Snark al geciteerd, dus u weet wat wij bedoelen, hopen wij.

Eerder deze week schreef ik een (grotendeels door de media doodgezwegen) open brief aan mijn collega-fractievoorzitters om ze te vragen de PVV te steunen wanneer we komende dinsdag wederom een debat aanvragen over het Marokkanenprobleem.

Tsja, de media zijn inmiddels allemaal een beetje Wildersmoe, dus zijn open brieven verdwijnen meteen in het rond archief, als ze hem tenminste nog niet geplonkt hebben.

In december keken ze allemaal weg.

Ze zullen wel wat leukers te doen gehad hebben.

Ook het kabinet zwijgt.

Goed zo. Als dat betekent dat het kabinet met iets nuttigers bezig is, is het zelfs nog beter.

Ik heb mijn collega’s politieke moed gewenst, want moed is wat ze nodig hebben.

Dit is een uiterst merkwaardige opmerking. Als er een probleem is en dat probleem ook nog eens net zo groot is als Wilders wil doen voorkomen, is er uitsluitend politieke moed nodig om het probleem te negeren, aangezien het schofferen van de kiezer de ultieme vorm van politieke moed is, voor zover wij weten, en het negeren of bagatelliseren van de problemen van de kiezer een zeer behoorlijke vorm van schofferen is.

En het is moed waarop burgers recht hebben van hun volksvertegenwoordigers.

Zie onze voorgaande opmerking.

De splijtende rol van de islam en de voortgaande desintegratie in onze samenleving moeten alarmbellen doen rinkelen.

Ja, vast. Alleen is er niet echt sprake van een “splijtende rol van de islam”, doch veeleer van een overdreven in de watten leggen van godsdienstwaanzinnigen in alle soorten en maten, waar wij ons ongevraagd enorm over kunnen opwinden omdat wij nu eenmaal iets tegen godsdienstwaanzinnigen hebben. Bovendien is “desintegratie in onze samenleving” een buitengewoon vage term, van het soort waarvan wij meteen een rood waas voor ogen krijgen, dus geef onze portie alarmbellen maar aan Fikkie, of aan een andere hond met dezelfde naam.

Minister Asscher liet weten vooral optimistisch te zijn omdat hij vooruitgang ziet en van mening is dat de zaken benoemd worden.

Goh, hebben wij een minister die Asscher heet? Interessant. Van welk ministerie is die? Fijn voor hem dat hij zo positief in het leven staat. Zou hij minder geschift zijn dan Wilders, of zou hij betere medicijnen gebruiken?

Wat een onzin!

Waarschijnlijk bedoelt Wilders hier niet te zeggen dat minister Asscher niet optimistisch is, geen vooruitgang ziet en niet van mening is dat de zaken benoemd worden. Hij zal wel bedoelen dat Asscher niet optimistisch mag zijn, geen vooruitgang kan zien en er een andere mening op na moet houden. Waarom dat zo is, weten wij niet, maar zo’n uitroep, met uitroepteken en al, in een serieus bedoeld stukje is wel de voorbode van het schrijven in hoofdletters.

Er is geen vooruitgang en de zaken worden niet benoemd.

De minister heeft een mening en Wilders heeft de feiten. Denkt Wilders. Met dat soort gekken valt niet te discussiëren en dat verklaart misschien waarom niemand hem steunt in zijn roep om een debat.

En de minister zelf vormt een onderdeel van het probleem.

Deze zin vraagt om meer uitleg dan waar wij in geïnteresseerd zijn, maar we willen wel even opmerken dat de impliciete definitie van genoemd probleem volgens ons de minister en andere nietislamitische Nederlanders niet als onderdeel van het probleem toestaat. Wij denken dat het probleem in Wilders’ hoofd inmiddels zo alomvattend is geworden, dat alles en iedereen er onderdeel van uitmaakt. Dat is lastiger voor Wilders dan voor de rest van de wereld, en als hij zich laat opnemen is er misschien nog hoop dat het ooit goedkomt, maar we garanderen nix.

Tot op de dag van vandaag worden door het overgrote deel van de politici en de media de problemen juist niét benoemd.

Daar kijken wij van op.

En dat maakt een correcte analyse en het werken aan oplossingen onmogelijk.

Ach jee, wat naar nu.

Maar misschien verandert dat dinsdag. Alles wat nodig is, is politieke moed in Den Haag.

Wij hebben altijd geleerd dat je een betoog zo moet opbouwen dat je je niet hoeft te herhalen en dat het heel goed werkt als je duidelijk weet te maken wat je nu eigenlijk wilt betogen, maar een mens is nooit te oud om te leren, dus wij gaan goed opletten of dit stukje van Wilders en zijn vriendje tot het door hen gewenste resultaat leidt. We sluiten er echter geen weddenschappen op af.

10-01-2013 15.50 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Aluhoofddeksels, Beesten in het nieuws, Bewindslieden, Boeken, Geert Wilders, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Kamerleden, Micha Kat, Onderwijs, Taal, Wetenschap

Er zijn 5 reacties op “Geert Wilders gaat steeds meer op Micha Kat lijken”

  1. […] zijn dol op dieren, mits goed bereid. In ‘Geert Wilders gaat steeds meer op Micha Kat lijken‘ zeiden wij dan […]

  2. […] Wilders is een sneu figuur, zoals wij recentelijk nog opmerkten. Helaas heeft hij niemand in zijn naaste omgeving die hem tot de orde kan of wil roepen, met als […]

  3. […] zijn hoogtepunt heen is en daar nooit meer zelfs maar in de buurt zal komen, weet hij, zoals we eerder gezien hebben, van gekkigheid niet meer wat hij doen moet. Dus dan doet hij […]

  4. […] Ooit was Geert Wilders een even dom als gefrusteerd VVD-politicus die dacht te kunnen scoren door de politieke erfenis van Pim Fortuyn te gappen, een beetje aan te passen en op te lappen, en vervolgens te verkopen. Dat leek een tijdje zeer succesvol te worden, met als hoogtepunt, of dieptepunt, afhankelijk van de positie van de waarnemer, het Kabinet Poep 1. Lees Verder. […]

  5. […] oproepen tot moord. Als het aan ons ligt, krijgt die Breedveld daar problemen mee. Niet omdat wij die malle Wilders zo hoog hebben zitten, maar wel omdat wij vinden dat Breedveld eens een keer stevig op zijn donder […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties