Annelies van der Veer gaat weer tekeer

Annelies van der Veer is weer bezig. Dit keer schrijft ze: ‘Mocrodebat? Parlementaire enquête!‘. Een tamelijk onbegrijpelijke kop, vooral als je niet weet wat een mocro of een mocrodebat is. De Wikipedia zegt over mocro:

Het begrip Mocro (meervoud: Mocro’s) wordt gebruikt in de Nederlandse straattaal.

Nu is straattaal iets anders dan schuttingtaal en wij kunnen ons in beide talen uitstekend verstaanbaar maken, maar toch lijkt het ons niet zo slim van een zichzelf respecterend columniste om de aandacht te trekken met straattaal. Met schuttingtaal trouwens ook niet. Maar wat is nou een mocro? Welnu:

Onder Mocro’s worden de volgende mensen verstaan:
Inwoners van Marokko.
Mensen met een Marokkaanse afkomst.

Annelies van der Veer geanalyseerd hebbende, concluderen wij dat zijzelf de kop verzonnen heeft en dat het eerste woord opzettelijk beledigend bedoeld is. Een naar trekje van dat mens, maar aangezien zij min of meer het vleesgeworden nare trekje ís, kijken wij er niet van op.

Tevens is “Mocro” een geuzennaam, die echter nog maar sinds het einde van de 20e eeuw werd gebruikt. In 2005 kreeg het begrip een nationale bekendheid bij het brede publiek, toen de rapper Ali B de single “Leipe Mocro Flavour” uitbracht. Het nummer behaalde een nummer 2 positie in de Nederlandse Top 40.

Dat hebben we er alleen maar voor de volledigheid bij gezet, niet omdat wij niet denken dat Annelies van der Veer het uitsluitend als scheldwoord bedoelt. Daar. We zeggen het maar zoals het is.

Over naar haar stukje:

In de Tweede Kamer zal binnenkort gedebatteerd worden over Marokkanen.

Waarom? Heeft de PVV weer iets te zeiken? Dat zal wel, want gezien het feit dat Geert Wilders nog niet begrepen heeft dat hij definitief de Boer Koekoek van de eenentwintigste eeuw is en dat hij door zijn eigen stommiteit over zijn hoogtepunt heen is en daar nooit meer zelfs maar in de buurt zal komen, weet hij, zoals we eerder gezien hebben, van gekkigheid niet meer wat hij doen moet. Dus dan doet hij zoiets.

Men spreekt van het Marokkanendebat.

Wie is men? Pan Wie Men uit ‘Night Train to Turkistan’ zal ze wel niet bedoelen, lijkt ons. Dat men, of Men, een debat over Marokkanen aanduidt als “het Marokkanendebat” verbaast ons niet echt.

Op het hoogste niveau dus, want Nederland heeft een Marokkanenprobleem.

U kunt ons arrogant noemen, maar als een stelletje niet per se intelligente zakkenvullers ergens een debat over gaat houden, beschouwen wij dat niet als “het hoogste niveau”. En Nederland heeft ook niet echt een Marokkanenprobleem, voor zover wij weten.

Is dat nieuw?

Neen, in dier voege dat er al veel te lang mensen zijn die denken dat het handig is om de Marokkanen tot zondebok te maken. Daarbij is het jammer dat even domme als geobsedeerde idioten als Annelies van der Veer hun gang mogen gaan in gratis krantjes. Anderzijds is het wel weer leuk dat wij de moeite nemen haar obsessie te kloosrieden, zodat wij wat te doen en u wat te lachen heeft.

Nee, dat is oud nieuws al zou je ‘t voor hetzelfde geld het Nederlandersprobleem kunnen noemen aangezien we ‘t met open ogen hebben laten gebeuren.

Als u geen idee heeft waar het over gaat, komt dat doordat Annelies gewend is voor eigen parochie te preken, met als gevolg dat ze zich niet geroepen voelt iets uit te leggen. Voor haar staat het als een paal boven water en daardoor ontgaat het haar dat anderen niet weten wat het is. Wij zijn reuze benieuwd, of zelfs reuzebenieuwd, wat wij dan wel met open ogen hebben laten gebeuren en op welke wijze een Marokkanendebat ervoor kan zorgen dat het weer ongebeurt. Of ongebeurd wordt, want wij weten niet zeker hoe dat zou moeten werken.

Schrik niet, in 1989, ik herhaal in 1989 verscheen er een lijvig beleidsstuk waarvoor we ons diep zouden moeten schamen:

Wij hebben in 1989 niet, wij herhalen niet, meegeschreven aan een lijvig beleidsstuk waarvoor we ons diep zouden moeten schamen en wij denken zomaar dat dat ook voor Annelies geldt. Als het anders is, dan horen we dat graag en als zij zich schaamt voor een lijvig beleidsstuk waaraan ze heeft meegewerkt, vinden wij het heel moedig van haar dat ze dat nu hardop zegt, maar voor ons had het niet gehoeven.

Een stevige handgreep – een plan van aanpak voor de problematiek van Marokkaanse jongeren in Amsterdam. Coördinatie: Bureau Minderhedenbeleid Gemeente Amsterdam.

Er was dus kennelijk sprake van problematiek van, onder of met Marokkaanse jongeren in Amsterdam en daar wilde men beleid op loslaten. Dat zal dan wel mislukt zijn, want we hebben in Nederland wel degelijk een ambtenarenprobleem, waardoor er vooral veel geluld en weinig opgelost wordt. Daar zouden ze eens over moeten debatteren.

Naast de Nederlandse tekst staat een sierlijke Arabische vertaling (Thomas Milo), dit om Marokkaanse intellectuelen te verleiden mee te denken aan oplossingen.

Hm. Is het handig om intellectuelen te laten meedenken over oplossingen voor praktische problemen? Zou je daar niet beter een vakman voor kunnen nemen?

Marokkanenprobleem. 1989. Nederland.

“Marokkanenprobleem”? “De problematiek van Marokkaanse jongeren in Amsterdam” toch? Zou mevrouw van der Veer soms in ons minst favoriete dorp wonen, of willen wonen? Zou het haar ontgaan zijn dat het grootste deel van Nederland daar niet woont en dat de problematiek van Marokkaanse jongeren in dat dorp het grootste deel van Nederland dus zijn reet zal roesten? Sterker nog, als de problemen van het grootste deel van Nederland opgelost zouden kunnen worden door alle Marokkaanse jongeren naar Amsterdam te sturen en daar de boel te laten afbreken, zou het grootste deel van Nederland die oplossing graag aanvaarden, schatten wij.

Trouwens best lang geleden, 1989. Hoe acuut kan een probleem dat al zo lang bestaat eigenlijk zijn? Bestaan er wachtlijsten voor problemen? Zo uit ons hoofd zeggen wij dat het probleem van de opslag van hoog radioactief afval al een paar jaar langer bestaat en in tegenstelling tot het ‘Marokkanenprobleem’ van mevrouw van der Veer niet fictief is. Gelukkig durven wij er vanuit te gaan dat er in stilte aan gewerkt wordt en dat men, of misschien Men wel, echt zijn best doet om het op te lossen.

Help!

Wij vrezen dat er voor mevrouw van der Veer geen hulp mogelijk is. Ze mag blij zijn dat de Metro haar de gelegenheid geeft te proberen haar problemen te verwoorden, waar ze niet helemaal in slaagt, zoals u ziet, en op die manier een aantal sessies bij een therapeut uit te sparen. Het zet geen zoden aan de dijk, maar het houdt haar leuk bezig.

Worden de, veelal ongefundeerde, adviezen in het lijvige rapport niet uitgevoerd dan zal zich volgens de opstellers een drama ontvouwen.

Oei. Stonden wij even op het verkeerde been: wij dachten tot nog toe dat het rapport niet uitgevoerd was en dat we daardoor met een Marokkanenprobleem zaten. Kennelijk is het rapport wél uitgevoerd en zitten we daardoor met een Marokkanenprobleem. Veel maakt het dus niet uit. Wat dat betreft is het een typisch beleidsstuk. Mückenspucker zei het al: “Beleid is wat je overkomt, terwijl je druk bezig bent andere plannen te maken.”

Het rijke Nederland doet ‘t namelijk verkeerd. Om ‘t rapport in één woord samen te vatten: SCHULDIG!

Wij denken niet dat mevrouw van der Veer de geestelijke capaciteiten of de intellectuele bagage heeft om wat dan ook in één woord samen te vatten, dus gaan we ervan uit dat SCHULDIG! de verkeerde samenvatting is, zulx geheel afgezien van de vraag of het nut heeft een al dan niet uitgevoerd rapport uit 1989 te bespreken in een column uit 2013.

Schuldig aan ‘t niet genoeg rekening houden met de culturele achtergrond van Marokkanen, hun specifieke normen/waarden, hun op de islam gebaseerde opvoeding.

Wij vinden dat er helemaal geen rekening gehouden hoeft te worden met culturele achtergronden van wie dan ook, maar dat komt door onze culturele achtergrond. Als zo’n oud rapport zegt dat er meer rekening mee gehouden moet worden, vinden wij dat echter helemaal niet erg. Het is maar een beleidsrapport en daar hoor je nooit meer wat van, of op zijn vroegst bijna vijfentwintig jaar later in de column van een hysterische muzelmannenjaagster, wat ook heel erg meevalt. Van Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA zei iedereen daarentegen dat we er nooit meer wat van zouden horen en die zijn nooit meer weggeweest, doch laat ons niet afdwalen.

Schuldig aan de slechte beheersing van ‘t Nederlands.

Waar.

Schuldig aan de druk die het verkrijgen van vestigingsvergunningen met zich meebrengt.

Waar.

Schuldig aan ‘n tekort aan Marokkaanse hulpverleners en ‘t niet bestaan van Marokkaanse overlegorganen.

Waar.

Schuldig aan racisme waardoor participatie van Marokkanen in de Ned. samenleving stagneert.

Gelul van een dronken aardbei.

Schuldig omdat onopgeleide Marokkanen geen goed betaalde baantjes krijgen.

Onzin.

Schuldig vanwege de dominante westerse samenleving.

Flauwekul.

Schuldig…

Die laatste is het typische zwaktebod van iemand die uitgeluld is. Maar laat ons eens tellen. Volgens mevrouw van der Veer was “het rijke Nederland” volgens het rapport op zeuven punten schuldig en volgens ons had het rapport op drie punten gelijk, op drie punten niet en deed één punt er niet toe. Een mooie score. Meestal zijn die beleidsstukken veel onzinniger. Maar laat ons mevrouw van der Veer nu eens ter wille zijn. Het rapport verklaart Nederland dus op zeuven punten schuldig en dat is dan dus heel erg, want het rapport stelt voor om die schuld in te lossen en maatregelen te nemen. Schande.

Zo, dat was lachen, maar nu weer even serieus: wat is er zo erg aan mensen die problemen constateren en oplossingen voorstellen. Dat het geld kost? Dat kan het niet zijn, want het zijn ambtenaren, dus wat ze ook doen, of niet, hun geld krijgen ze toch wel. Waar denkt u dat die ambtenarenmoppen vandaan komen? Die worden door ambtenaren onder werktijd verzonnen, wat wij u brommen. Anders vervelen ze zich maar.

Geld moest de voorgestelde aanpak in daden omzetten maar dan nóg moest niet verwacht worden dat de problemen snel en doeltreffend opgelost zouden worden.

Dat klinkt realistisch.

‘t Kon zeker wel 6 jaar duren.

De overheid gaat een probleem oplossen en heeft daar maar zes jaar voor nodig? Kom nou toch, meneer Thijsse, dat gelooft u zelf toch niet?

Haha!

Haha! Inderdaad.

Ja, het plan werd in beleid omgezet, miljoenen zijn uitgegeven, talloze subsidiebanen gecreëerd en nu, na 24 jaar Marokkanen pamperen, weten we hoe dit beleid heeft uitgepakt.

Nou neen. Gezien het feit dat het besproken rapport over Amsterdam ging en in dier voege niets te maken heeft met nationaal beleid, bekruipt ons de gedachte dat de hysterica van dienst gehoopt had dat wij het niet zouden zien, maar we hebben het wel gezien: dit is onzin. Als wij zouden willen weten hoe het beleid in Amsterdam uitgepakt heeft, zouden wij onderzoeksresultaten dienaangaande moeten bekijken. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor andere dorpen in den lande, alsmede voor provinciaal en landelijk beleid.

De handgreep is een Marokkaanse wurggreep geworden.

Geen idee wat dat moet betekenen of waar het op gebaseerd is. Uitleg en cijfers graag, dank u.

Volgens sommigen is NL na 24 jaar nog steeds schuldig maar we moeten ons natuurlijk kapot schamen voor dit plan en dit beleid.

Wij hebben niets om ons voor te schamen, en al helemaal niet voor een plan en een beleid waar wij niet alleen niet aan hebben meegewerkt, maar waarvoor men ons niet eens geconsulteerd heeft, en Men ook niet. Wij denken dat zelfs Annelies ‘als je me nog één keer een hysterica noemt, ga ik gillen’ van der Veer zich niet voor dat plan en dat beleid hoeft te schamen. Je zou kunnen denken dat ze zich wél zou moeten schamen voor haar hysterie, haar obsessie met muzelmannen en haar stuitende domheid, maar twee van de drie zijn ziektebeelden en aan het derde kan ze ook niets doen, dus dat ze als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd moet worden is een gegeven en als ze zich desondanks toch schaamt is dat nergens voor nodig. Daar zijn wij heel ruim in.

Trouwens, als ik Marokkaan was, zou ik me ook schamen maar dan omdat Marokkanen zich decennia lang als zwakken en hulpbehoevenden hebben laten wegzetten.

Als wij Nederlander waren, zouden wij ons niet schamen voor idioten als Annelies van der Veer en Geert Wilders. Wij kennen bovendien aardig wat Marokkanen die net zo’n hekel aan Marokkaans tuig hebben als wij aan Annelies van der Veer, Geert Wilders en hun soortgenoten. Hiermede willen wij slechts zeggen dat iedereen zich slechts hoeft te schamen voor datgene waarvoor hij zich moet schamen, maar dat er geen enkele reden is voor collectieve schaamte op grond van afkomst. Als wij Metrocolumnist waren, zouden wij ons nog niet eens schamen voor deze column van Annelies ‘ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig’ van der Veer. Als hoofdredacteur en directie wel, maar als wij de hoofdredacteur of de directie van de Metro waren, had ze die column om te beginnen al nooit gekregen, dus dan zouden we ons nu ook niet hebben hoeven schamen, als u begrijpt wat wij bedoelen.

Jammer dat er geen namen onder het rapport staan.

Waarom?

Ik zou ze alsnog voor de rechter willen slepen.

Oh, gelukkig. Wij waren al bang dat ze de ruiten wou gaan ingooien of die mensen wilde gaan lastigvallen, zoals paranoïde dwazen dat wel meer plegen te doen. Een pak van ons hart.

Laat daar het Marokkanendebat over gaan.

Is dat niet wat overdreven? Een heel debat over het ontbreken van namen onder een rapport? Of moet het feit dat Annelies ‘overdrijven is een kunst’ van der Veer die mensen voor de rechter wil slepen ook aan de orde komen? Maar dan nog.

Nog beter, laat dat het onderwerp zijn van een parlementaire enquete!

Neen dus. Zou de Metro eigenlijk weten dat de Metro bij veel bedrijven in de kantine ligt en dat de Metro dus ook door veel hardwerkende Marokkanen wordt gelezen? En als de Metro het niet weet, weten de adverteerders het dan misschien wel? Zou het ze iets uitmaken?

12-02-2013 19.35 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Boeken, Geert Wilders, Godsdienstwaanzin, Kamerleden, Muziek, Onderwijs, Personen, Politiek, Taal

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties