Joke Kaviaar had moeten worden uitgelachen, niet veroordeeld

Op de pagina ‘Gerechtshof vermindert in hoger beroep celstraf Joke Kaviaar tot twee maanden voorwaardelijk‘ zien wij ergens staan:

Het hof achtte opruiing in de andere twee teksten (“Rara, wiens rechtsorde is het?” en “Waar blijft de Hollandse opstand?”) wél bewezen.

Nu hebben wij, niet geheel toevallig, die texten in huis, dus dit is een mooi moment om ze eens te gaan kloosrieden. We beginnen met ‘Waar blijft de Hollandse opstand?’ Volgens onze gegevens heeft ‘Joke Kaviaar’ (dat zal toch wel een pseudoniem zijn? Normale mensen heten geen Joke, per slot van rekening) deze text op 25 juni 2008 gepubliceerd. Het is nu mei 2014, dus daar is bijna zes jaar overheen gegaan. Wij weten niet welke criteria de rechter gehanteerd heeft om deze opruiend te noemen, maar volgens onze criteria is een text pas opruiend als hij opruit en een text die niet op zijn minst tot het ingooien van een ruit leidt, ruit niet echt op. Vinden wij.

Afrikaanse vluchtelingen bestormden afgelopen week massaal de Spaanse enclave Melilla in Marokko, bezet gebied eigenlijk, net als heel de VS ingepikt door gelukzoekende Europeanen.

Niet om het een of ander, maar die Afrikaanse vluchtelingen zijn maar wat blij met die Spaanse enclave. Als die Spaanse enclave er niet was, zouden die Afrikaanse vluchtelingen eerst de Middellandse Zee over moeten voor ze iets konden bestormen en we hebben de afgelopen jaren kunnen zien dat er weinig geoefende zwemmers en zeelieden onder die Afrikaanse vluchtelingen zijn.

Van een vorige keer staan de beelden van bloedende mensen klimmend in hekken met prikkeldraad me nog bij.

Als je in het prikkeldraad klimt, bestaat de kans dat je je prikt of snijdt, en dan ga je bloeden. Dat klopt dus wel.

Het is een veeg teken dat mensen het blijven proberen, steeds weer en met gevaar voor eigen leven.

Een veeg teken waarvan?

Waarom ook niet?

Inderdaad, waarom ook niet? Je moet toch wat en dood ga je toch.

Dat leven was toch al niets waard, net als dat van al die mensen die in zinkende sloepen proberen om het Europees vasteland te bereiken.

Nou, waar maakt Joke zich dan druk over? En is het leven van de mensen die in Afrika blijven en niet proberen Europa binnen te komen meer waard, of juist minder? We bepaalt de waarde van een mensenleven? Ja, vragen te over. Maar nog geen opruiing.

In dezelfde week leidde de dood van een 41-jarige Tunesier in een deportatiebajes in Vincennes, bij Parijs, op zaterdag 21 juni tot protesten van de daar opgesloten mensen zonder papieren.

Dat zou zomaar waar kunnen zijn.

Een solidariteitsdemonstratie volgde, de gevangenen staken het centrum in brand en velen ontsnapten.

Dus de volgende lichting gevangenen krijgt geen petroleum en lucifers meer en de gevangenen die na hun ontsnapping opnieuw zijn opgepakt, worden in de isoleercel gegooid, of teruggeschopt naar Afrika.

Europa staat in lichterlaaie, leek het even.

Is dat niet wat overdreven? Een brand en wat geschreeuw, meer was het toch niet?

Dat zou meer dan terecht zijn, want het Europees parlement ging nog afgelopen week akkoord met het plan om migranten van buiten onze hoog opgetrokken muren eensgezind te weren.

Mag het Europees Parlement dat niet dan? En van wie niet?

Dat heet: De Terugkeer Richtlijn.

“Terugkeer Richtlijn”? Had dat niet Terugkeerrichtlijn moeten zijn?

Alleen een formele goedkeuring is nog nodig.

Die zal er dan wel komen. En omdat dit dus een erg oude text is: die zal er dan wel gekomen zijn.

Niet langer spelen de Europese naties elkaar de bal van het ‘vluchtelingenprobleem’ toe.

Goed zo. Samenwerking, dat is precies waar het in de EU om draait.

Nee, ‘we’ slaan nu de handen ineen: ‘ze’ komen er niet meer in en ‘ze’ gaan er zo snel mogelijk weer uit, of ‘ze’ worden zo lang
mogelijk opgesloten.

Zo lang mogelijk opsluiten lijkt ons geen goed idee, want dan kosten ze alleen maar geld. Als Europa die mensen niet wil hebben, zijn alleen de eerste twee opties relevant. Ons maakt het verder niet uit, maar we wilden het toch even zeggen.

Viva Europa!

Kijk nou: Joke Kaviaar is blij met die Europese aanpak. Dat is dus helemaal niet opruiend, toch?

Verzet is geboden.

Verzet? Dan was ze dus toch niet zo blij.

Maar in het Nederland van de Schipholbrand komen we niet verder dan een fluitconcert bij de Trots op Oranje tour der Nationalisten, geleid door Führer Verdonk.

Dit is echt van heel lang geleden. Verdonk, Verdonk, wie was dat ook alweer?

Het tragische daarvan is dat Verdonks opvolger intussen ongestoord haar gang lijkt te kunnen gaan.

Hoeveel opvolgers heeft Verdonk inmiddels al gehad? We worden oud.

Daar moet nu eens een einde aan komen!

Oei: eerst had ze het al over verzet en nu gebruikt ze zelfs een uitroepteken. Dat begint toch wel op opruiing te lijken.

Het wordt tijd voor – om met de Franse autoriteiten te spreken – een flinke stimulans tot verzet.

“Een flinke stimulans tot verzet”, maar liefst. Het moet toch echt niet gekker worden.

Want hoe kan het bestaan dat Albayraks neo-fascistische beleidswijzigingen zo weinig worden opgepikt?

Neo-fascistisch? Is dat niet wat overdreven?

Hoe kan het bestaan dat de enige zorg van de Nederlandse politiek is dat de Hollandse detentiecentra zo veel mogelijk worden opgeleukt door zich op de borst kloppende architecten en kunstenaars?

Wij wisten niet dat dat de enige zorg van de Nederlandse politiek was, maar wij kunnen ons wel voorstellen dat men zich zorgen maakte, want architecten en kunstenaars die zich op de borst lopen te kloppen doen hun werk meestal niet goed. Je kunt als architect niet tegelijkertijd een potlood en een lineaal hanteren en jezelf op de borst kloppen en een schilder die borstkloppend tewerkgaat, morst onherroepelijk verf, die de schoonmakers dan weer moeten opruimen. Hoe zat het in 2008 eigenlijk met de schoonmaakCAO?

Wat is het toch allemaal weer gezellig.

Een verrassende wending.

Wat is het humaan en vriendelijk.

Wij begrijpen er niets meer van. Het leek zo aardig de kant van de opruiing op te gaan, en nu zitten we in Libellesferen.

En zo polderen we knusjes door, zonder dat de opgesloten migrant begrijpt wat dat nu eigenlijk is: polderen.

Wij denken niet dat het de opgesloten migrant interesseert wat polderen is, en zelfs niet dat hij er ooit van gehoord heeft.

Het past allemaal keurig in de Europese apartheidspolitiek en wij doen dat hier zo op onze eigen manier, met helende woorden en verzachtend gebed.

Joke Kaviaar leeft in een ander Europa dan wij. Wij weten van geen Europese apartheidspolitiek. Wij denken ook niet dat wij bedoeld zijn met haar “wij”, want wij houden niet van helende woorden en aan godsdienstwaanzinnigen hebben we een schijthekel.

We dragen allemaal ons steentje bij aan de dam die de toestroom van al die ‘vreemdelingen’ moet tegen houden.

Tegenhouden schrijf je aan elkaar, dat weten we zeker. Inmiddels hebben we de indruk dat Joke vindt dat de Europese buitengrenzen helemaal moeten worden afgeschaft en dat de bevolking van het Afrikaanse continent gezellig met zijn allen hierheen moet komen. Aangezien wij ooit berekend hebben dat er in Nederland plaats was voor de volledige wereldbevolking en dat je dan nog door elkaar heen kon lopen ook, zou er theoretisch misschien best aan Joke’s wens voldaan kunnen worden. We zijn benieuwd.

Kerkelijke organisaties houden zowel binnen als buiten de muren van de centra de protesten zoet en organiseren hun eigen project voor ‘vrijwillige terugkeer’.

Waar blijft die opruiing nou?

Het is namelijk allemaal de wil van God.

Dat zal best, maar waar blijft die opruiing nou?

Van overheidswege wordt gesproken over ‘intensief begeleiden’ en vooral niet over dwingen, over ‘vrijheidsbeperkende locaties’ en zeker niet over gevangenissen.

Misschien omdat het niet om dwingen en gevangenissen gaat?

Het nieuwe door Albayrak voorgekookte beleid pretendeert dat de met enkele dagen verlengde asielprocedure ‘de vreemdeling’ ten goede komt, terwijl het werkelijke doel is om daarmee het inperken van beroepsmogelijkheden goed te praten en te verhullen, want: “de ervaring leert dat uitzetting moeilijker wordt naarmate vreemdelingen hun vertrek kunnen uitstellen.”

Voorgekookt? Hoezo voorgekookt? Was het op het moment van schrijven nog niet eens ingevoerd dan? En nu? Overigens kunnen wij ons indenken dat Albayrak helemaal niet uit haar nek kletste, eerlijk gezegd. Dat neemt niet weg, dat we nog steeds op die opruiing zitten te wachten.

Intussen traden cipier Albayraks ordetroepen alvast “adequaat” op tegen protesterende gevangenen in de Bijlmerbajes.

Waarom staat adequaat tussen aanhalingstekens? Hebben ze de opstand niet de kop ingedrukt? Joke maakt het niet duidelijk.

Daar is het vast veilig nu.

Dat hopen we dan maar.

Zelfs haar jammerende bewakers hebben niets te vrezen.

Wat nou “jammerende”? Geef daar dan eens een voorbeeld van? Maar dat doet Joke niet, dus nu zullen we het nooit weten.

Het zal ook wel goed zijn als een regeringsfunctionaris het woord ‘adequaat’ gebruikt.

Dat hangt er toch echt vanaf in welke context dat woord gebruikt wordt.

Dat heeft Albayrak van Verdonk opgestoken.

Wij denken dat Albayrak dat woord vast al veel eerder kende en gebruikt had.

Een volgend oproer in een andere hoofdstedelijke bajes dreigt al, maar vragen worden nergens gesteld.

Hier wel: waar dreigde dat oproer? En heeft dat inmiddels, zes jaar later, al plaats gehad?

Gaat de Hollandse opstand aangezwengeld worden door juist die mensen die geen kant op kunnen, die eenvoudigweg door staatsknokploegen ongezien in hun cellen kunnen worden teruggedreven?

“Staatsknokploegen”? Hebben we niet genoeg cipiers of zo? En hoe stelt Joke Kaviaar zich een opstand voor die moet worden aangezwengeld door mensen die geen kant op kunnen en worden teruggeknuppeld zodra ze hun kop buiten hun cel steken? Vanuit zo’n situatie kun je volgens ons verrassend weinig aanzwengelen.

Of gaan de vrije Nederlanders nu eindelijk eens de straat op omdat zij zich realiseren dat in het land van de toenemende repressie zij zelf de volgende kunnen zijn?

Dat denken wij niet.

Identiteitscontroles.

Daar is iedereen aan gewend.

Preventief fouilleren.

Dat vinden velen een goede zaak.

Cameratoezicht.

Geeft velen een veilig gevoel.

Razzia’s.

Razzia’s? Waar? Wanneer? Waarom? Of zou Joke Kaviaar dat erbij verzonnen hebben omdat ze die eerste drie zelf al niet zo overtuigend vond?

Of komt het volk alleen in opstand als ‘oranje verliest’?

Is het volk ooit in opstand gekomen toen oranje verloor? Dat is nieuw voor ons.

Waar blijft de Hollandse opstand?

Wij denken dat die er voorlopig niet komt. En als die er komt, zal het niet zijn om de komst van meer asielzoekers en andere migranten mogelijk te maken.

Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?

Niemand. Dat zul je echt helemaal in je eentje moeten doen. Zou de rechter deze domme vraag misschien als opruiing zien?

Wie helpt de moderne Gestapo te stoppen dossiers over ongewensten aan te leggen?

Wederom: niemand. Kan een domme vraag überhaupt opruiend zijn?

Wie gaat er mee met sloophamers en shovels, om de muren van de deportatiekampen en gevangenissen te slechten?

Het wordt eentonig: niemand.

Wie gaat er mee om de kniptangen uit te delen waarmee mensen uit hekken en prikkeldraad kunnen worden bevrijd?

Wat? Hangen die mensen nou nog steeds in het hek?

Waar blijft de Hollandse opstand?

Die hadden we al beantwoord.

Het is de hoogste tijd!

Dat valt best mee.

Concluderend en samenvattend durven wij te stellen dat dit textje van Joke Kaviaar vast wel opruiend bedoeld geweest zal zijn, maar dat het zo slecht geschreven is, dat je de opruiing heel erg moet zoeken. Wij vinden het een grof schandaal dat iemand voor zo’n prutstext veroordeeld kan worden en wij vinden het ongelofelijk dom van de rechters dat ze de Officier van Justitie, of wie dat domme proces dan ook begonnen is, niet meteen heel hard in zijn gezicht hebben uitgelachen en hebben beboet wegens het verspillen van de kostbare tijd en energie van de rechtbank, of zo. Als je dan toch censuur wilt toepassen, doe dat dan op texten die het waard zijn. Maar goed. Dat andere textje mag wel een heel stuk beter zijn, willen we daar wel opruiing in kunnen ontdekken.

30-05-2014 14.24 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Bewindslieden, Juridisch, Politiek

Er zijn 2 reacties op “Joke Kaviaar had moeten worden uitgelachen, niet veroordeeld”

 1. Ruud Harmsen says:

  ==
  Wij weten niet welke criteria de rechter gehanteerd heeft om deze opruiend te noemen, maar volgens onze criteria is een text pas opruiend als hij opruit en een text die niet op zijn minst tot het ingooien van een ruit leidt, ruit niet echt op. Vinden wij.
  ==

  Dat staat dus in de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2013:BY9120
  (De uitspraak in hoger beroep kan ik nog niet vinden, kennelijk nog niet gepubliceerd; zou wel moeten vind ik).

  De rechter stelt duidelijk dat het gaat om het oproepen tot strafbare feiten; of die ook daadwerkelijk gepleegd zijn is niet relevant.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties