Je kunt een malloot zijn en tóch tegen Wilders

Bij onze omzwervingen op de digitale zandweg kwamen wij terecht bij het stukje ‘Waarom ik de PVV nieuwe nazi’s noem.‘. Zo’n kop schept verwachtingen en daardoor schoten wij meteen in de kloosriedmodus. Daar gaan we.

Ik noem op Twitter de PVV en haar aanhangers consequent ‘nieuwe nazi’s’.

Dat had hij al gezegd en hij zou gaan uitleggen waarom. Wat ons betreft, vergist hij zich, daar noch de PVV, noch de aanhangers van de PVV bij ons weten de nationaalsocialistische ideeën aanhangen. De ideologie van de nazis was gebaseerd op racisme, nationalisme en de totale ondergeschiktheid van het individu aan de staat. De ideologie van de PVV, voor zover aanwezig, is het best samen te vatten als ‘de islam is slecht, de EU is slecht en Geert Wilders is geweldig’. Op deze punten valt een en ander af te dingen, maar we lezen verder.

Ik geef toe dat dat makkelijk scoren is en ik het ook deels doe om ze op de kast te jagen, iets dat altijd wonderwel lukt overigens haha.

Wij denken niet dat het makkelijk scoren is, daar hij er vreselijk naast zit, maar als hij er PVVjers mee op de kast kan krijgen en daar plezier aan ontleent, is hem dat van harte gegund.

Maar toch is dat niet de enige reden dat ik dat doe.

Dat is jammer, want het zou de enige góede reden zijn.

Ik zie daadwerkelijk veel overeenkomsten tussen de PVV en de nazi’s, alsook tussen Geert Wilders en Hitler.

Als dat echt zo is, kunnen we bij dezen vaststellen dat hij dan niet goed opgelet heeft bij Geschiedenis. Wij zijn benieuwd wat hij precies denkt te zien.

En iedereen die een beetje eerlijk is, zal toe moeten geven dat die er inderdaad ook zijn.

Wij zijn ontzettend eerlijk en constateren dat wij ze niet zien en dat wij denken dat dat komt doordat ze er niet zijn. Maar ook bij het vergelijken van appels en peren kun je overeenkomsten vinden, als je maar wilt. Bij het vergelijken van appels en appelmoes trouwens ook, maar toch is het een duidelijk niet het ander. Wij bedoelen maar.

En dan niet aan komen dragen met verschillen, want ik ontken helemaal niet dat die er ook zijn.

Wij wilden helemaal niets aandragen en wachten slechts af tot hij goed en wel met zijn uitleg begonnen is.

Waar Hitler en zijn nazi’s de Joden als zondebok aanwezen, doen Geert Wilders en zijn discipelen dat met de Moslims.

Wij krijgen de indruk dat hij zich vergist en nu Geert Wilders met Jezus vergelijkt, maar zelfs Jezus had meer trouwe discipelen dan Geert Wilders. Wie zou deze scribent trouwens bedoelen met die “discipelen”? Alle PVVstemmers? En als het antisemitisme zo’n beetje het belangrijkste punt van de nazis was, is het dan niet een beetje raar om een partij die niet antisemitisch is nazis te noemen? Misschien had hij beter voor ‘fascisten’ kunnen kiezen, maar dan nog had hij een probleem gehad, want de fascisten waren oorspronkelijk niet eens antisemitisch. Kortom: nog voordat hij begonnen is, is zijn uitleg al op de klippen gelopen, wat ons betreft.

Maar verder zijn er wel heul erg veul overeenkomsten, weliswaar (nog) niet met de nazi’s van de tweede wereldoorlog, van een gestructureerde uitroeiing is nog geen sprake, althans niet door Geert zelf, zijn broodheer -en dan weet iedereen wie ik bedoel waarschijnlijk- doet al aardig zijn best.

Waarom de schrijver “heul erg veul” zegt, ontgaat ons, tenzij hij wil suggereren dat iemand ergens mee heult, maar dan nog snappen wij het niet. Wij krijgen de indruk dat de schrijver wil suggereren dat Geert Wilders vergelijkbaar is met Hitler na de verkiezingen van 1933, wat een beetje vreemd is, daar Geert Wilders niet alleen geen Rijkskanselier is, maar ook niet eens in de regering zit. Verder had de NSDAP bij genoemde verkiezingen meer dan 40% van de stemmen, terwijl Geert Wilders van zo’n percentage alleen maar kan dromen.

Wij denken dat de schrijver met “zijn broodheer” best eens Israël zou kunnen bedoelen, aangezien wij bij moslims en moslimknuffelaars de neiging om hun antisemitisme om te zetten in aanvallen op de enige democratie van het Middenoosten meer dan eens hebben waargenomen en wij in deze Wildersaanvaller een moslimknuffelaar vermoeden. Dat hij te laf is om het hardop te zeggen, wijst ook in die richting.

En Geert’s uitspraak dat hij wel ‘minderminderminder’ Marokkanen gaat regelen doet mij vermoeden dat het deporteren van deze bevolkingsgroep slechts het nog relatief onschuldige begin van zijn walgelijke plannen is.

Wij weten niet eens of Wilders Marokkanen wil gaan deporteren of ze wil laten kiezen voor terugkeer met een behoorlijke oprotpremie. Als Wilders ze wil deporteren, zijn wij reuze benieuwd hoe hij dat denkt aan te pakken, al was het maar omdat wij ons zomaar kunnen voorstellen dat Marokko het er niet zo heel erg mee eens is en de meeste Marokkanen in Nederland ook niet. Dat de scribent slechts kan vermoeden, weerhoudt hem er niet van om ervan uit te gaan dat de plannen van Wilders walgelijk zijn. Zulx wordt niet veroorzaakt door daadwerkelijke overeenkomsten tussen de nazis en de PVV, Hitler en Wilders en 1933 en 2015, maar door de domheid van de schrijver die meehobbelt in de colonne op het platgetreden pad van ‘Wilders is Hitler’ en niet in de gaten heeft dat hij helemaal achteraan komt sukkelen, terwijl de voorhoede al van richting veranderd is en zich bezighoudt met belangrijker problemen dan een mislukt VVDkamerlid dat kans gezien heeft zijn zetel te behouden door een eigen partij te beginnen.

Net als de nazi’s in de jaren ’30 van de vorige eeuw schroeft de PVV de pesterijtjes op basis van afkomst en religie steeds een klein beetje op, hij geef steeds kleine voorzetjes en ziet dan handenwrijvend toe hoe zijn wat minder ontwikkelde adepten dat uitbouwen naar pure haat op de diverse social media.

Deze schrijver blijkt dus inderdaad te denken dat de PVV aan de macht is. Wat een malloot. Wat zou hij trouwens verstaan onder “de diverse social media” in Duitsland in de jaren dertig?

Want in tegenstelling tot het overgrote deel van zijn volgers is Geert absoluut niet dom!

Wij kennen Geert Wilders niet persoonlijk, maar uit vrijwel alles blijkt dat hij tamelijk dom is. Hoe de schrijver met zulke stelligheid kan beweren dat de volgers van Wilders dom zijn, weten wij niet, maar wij denken dat hij volgelingen bedoelt, wat niet hetzelfde is, en dan nog weten wij niet hoe de schrijver hun domheid kan beoordelen. Volgens ons zijn volgelingen overigens qualitate qua dom, doch dit terzijde.

Dat maakt hem juist zo ontzettend gevaarlijk.

Wilders is absoluut ongevaarlijk. Het is een malloot. Als zijn politieke tegenstanders hem niet te vuur en te zwaard zouden bestrijden, maar hem eens zouden vragen hoe hij zich dat voorstelt, met dat regelen van minder Marokkanen, zouden we met zijn allen heel hartelijk om hem kunnen lachen, want dat weet hij niet, omdat hij zich dat nog nooit heeft hoeven afvragen.

Net als Hitler weet Geert Wilders heel goed hoe hij de massa moet bespelen en maakt handig gebruik van de onvrede die er heerst in tijden dat het economisch iets minder gaat.

In tegenstelling tot Hitler weet Geert Wilders helemaal niet hoe hij de massa moet bespelen en de pogingen van Geert Wilders om gebruik te maken van eventuele onvrede zijn ook niet als handig te bestempelen. Wij kunnen dat veel beter, maar wij hebben er geen behoefte aan om dat te bewijzen. Wij houden het liever gezellig.

Ik zeg heel bewust ‘iets minder’, want we hebben het in het westen -en zeker in Nederland- nog zó ontzettend goed als je het vergelijkt met de landen waar die mensen in de bootjes vandaan komen.

Wat hebben “die mensen in de bootjes” ermee te maken?

Je weet wel, die mensen die dat geblondeerde stuk mestoverschot allemaal terug wil sturen.

Merk op dat de schrijver hier iets doet wat wij vaker zien bij moslimknuffelaars, zelfbenoemde antiracisten, Wildershaters, zelfbenoemde antifascisten en andere idioten: ze nemen een taktiek uit het nazipropagandahandboek van Goebbels (die overigens uitbundig leentjebuur had gespeeld bij de communisten) over en proberen hun slachtoffers neer te zetten als minderwaardige mensen, of zelfs helemaal geen mensen: “dat geblondeerde stuk mestoverschot”.

En die een groot deel van zijn aanhangers nog liever uit het water zou schieten.

Wij denken niet dat de schrijver over cijfers beschikt.

Ze juichen om het hardst als er in het nieuws is dat er weer honderden van deze wanhopige mannen, vrouwen en kinderen, verdronken zijn.

De schrijver is vermoedelijk zeer actief op Twitter en Facebook en beschouwt de wereld van Internet als de werkelijke wereld, waarbij hij bovendien uit het oog verliest dat volgens zijn eigen theorie de aanhangers van Geert Wilders werkelijk oerdom zijn, dus niet eens in staat moeten worden geacht een Twitteroffacebookaccount te openen, of als dat wonderwel toch gelukt is, hun wachtwoord te onthouden. Wij krijgen trouwens vaak de indruk dat de smerigste reacties onder die tragische verzuipberichten afkomstig zijn van provocateurs. Misschien wel van de schrijver zelf.

Want oh oh oh, wat is het toch een schande dat die laffe gelukszoekers hun land waar oorlog, honger of échte armoede -en vaak een combinatie van die drie- heerst ontvluchten.

Je kunt je afvragen of de schrijver weet waar hij het over heeft. Armoede is een relatief begrip, dus wat échte armoede is, is ook écht relatief, maar om ongezien alle dobbernegers heilig te verklaren, gaat ons wat ver. In onze ogen is het begrijpelijk dat mensen die geen mogelijkheden zien om zich te verdedigen, op de vlucht slaan voor oorlog en dat mensen die honger hebben op zoek gaan naar eten, maar met de logica volgens dewelke je dan meteen zo ver mogelijk van huis moet gaan, hebben wij iets meer moeite. Als we dan toch even die vergelijking met Hitler maken: van onze ouders weten wij dat de meeste mensen in de Hongerwinter niet probeerden te vluchten, maar probeerden zo snel mogelijk heen en weer te fietsen naar Friesland om aardappels te halen. En als wij horen welke bedragen die dobbernegers aan de veerman moeten overhandigen, denken wij niet dat het hier de allerarmsten betreft, ook nog.

Net als Hitler wil Geert Wilders de absolute macht binnen zijn verachtelijke partij hebben, waarom denk je dat de PVV maar één lid heeft?

Deze redenering kunnen wij niet volgen, tenzij wij aannemen dat de schrijver denkt dat Hitler de NSDAP heeft opgericht en er het enige lid van was. Inmiddels lijkt de schrijver ons daar dom genoeg voor.

Net als de nazi’s aanbidden de PVV’ers hun leider en nemen alles wat hij blaat voor waar aan.

Als we aannemen dat met “nazi’s” de leden van de nationaalsocialistische partij bedoeld worden en met “PVV’ers” die van de PVV, hoeft die aanbidding ons nix te verbazen, want wij weten van de schrijver dat de leider tevens het enige lid is. Merk op dat de schrijver voortborduurt op de Geertwildersisgeenmensgedachte door hem te laten blaten en hem zo tot schaap te maken. “That most dangerous of creatures; a clever sheep”. Wij denken dat de meeste PVVstemmers Geert Wilders nog nooit hebben horen spreken en alleen maar PVV stemmen omdat die partij tegen de islam is en voor talloze mensen in Nederland ‘islam’ synoniem is aan ‘Marokkaans tuig’.

Iedereen die vraagtekens zet bij de vaak onmenselijke uitlatingen die de grote Leider doet wordt schaamteloos en genadeloos neergesabeld.

Neergesabeld nog wel. Door wie? Geef eens een voorbeeld?

Net als de Hitler blijft hij maar herhalen dat mensen van een bepaalde religie minderwaardig zijn en hier niet thuishoren.

Wij dachten toch echt dat hij altijd zijn best deed om een onderscheid te maken tussen de islam en de moslims. Bovendien horen we hem nog maar vrij zelden en de laatste keren dat we hem hoorden zei hij slechts belachelijke dingen over Poetin en Rusland.

Hij gebruikt nog net de term ‘untermenschen’ niet, maar het scheel niet veel.

Bij de schrijver scheelt het helemaal nix: voor hem is Geert Wilders nog minder dan een untermensch, hebben wij in het voorgaande gezien.

Over welk onderwerp het ook gaat, hij en zijn klonen proberen het altijd zo te draaien dat het de schuld van de Moslims is.

Klonen? Wie?

Dus daarom noem ik de PVV en iedereen die op Geert en zijn walgelijke club stemt ‘nieuwe nazi’s’ en zal ik dat ook blijven doen.

Je gaat je gang maar.

Ja, ik zei ‘iedereen die op hem stemt’, want de mensen die beweren geen smerige racisten te zijn, maar op hem zeggen te stemmen vanwege zijn beleid op het gebied van de zorg of wat dan ook zijn vuile leugenaars.

Hoe dom moet je zijn om te denken dat een antiislampartij racistisch is? Islam is geen ras, islam is een geestesziekte. En als je zegt ‘ja, maar eigenlijk gaat het alleen om de Marokkanen’, is de partij nog steeds niet racistisch, want Marokkanen zijn geen ras, maar een volk en misschien zelfs dat niet. Wij kunnen ons trouwens niet voorstellen dat de schrijver werkelijk ooit een PVVstemmer gesproken heeft, maar wel dat PVVstemmers uitsluitend op de PVVstemmen omdat ze iets tegen Marokkaans tuig hebben. En voor de duidelijkheid: wij stemmen geen PVV, volgens ons is het grootste deel van de Marokkanen in Nederland geen tuig en de hele redactie heeft a priori niets tegen Marokkanen als zodanig.

Als ze geen racisten zouden zijn, dan zouden ze voor de zorg wel op een andere partij, bijvoorbeeld de SP -niet mijn club, maar wel een fatsoenlijke partij- stemmen.

De SP is geen fatsoenlijke partij. Ten eerste hangt de SP een ideologie aan, en dat is fout (inderdaad, iedere ideologie is per definitie fout, dan krijg je dat). Ten tweede, en dat is veel erger, is de SP een antisemitische partij, of heeft in ieder geval veel te veel prominente leden met een antisemitische inslag. Wij vinden weliswaar dat antisemitisme moet mogen, omdat haten moet mogen, maar dat betekent nog niet dat wij er geen hekel aan hebben of het fatsoenlijk vinden. Maar aangezien je domheid niet effectief kunt verbieden, kun je fatsoen beter ook niet verplicht stellen, dus maken wij er ons niet druk over. Maar we wilden het wel even gezegd hebben.

Iedereen met ook maar één werkende hersencel weet dat de PVV een one-issue partij is, het enige dat de PVV echt wil, is het leven van Moslims zo moeilijk mogelijk maken.

Zou hij zelf zelfs niet één werkende hersencel hebben? De PVV wil geen moslims. Dat is heel iets anders dan het leven van moslims zo moeilijk mogelijk maken.

Om te beginnen, daar ben ik van overtuigd.

Dat is jóuw probleem.

Het einddoel verschilt waarschijnlijk niet met het einddoel van de nazi’s, namelijk totale uitroeiing.

Dat is makkelijker gezegd dan onderbouwd.

Dit keer niet van de Joden, maar van de Moslims.

Dat hadden we begrepen.

En de mensen die in de jaren ’30 leefden konden nog niet weten waar het beoordelen op iets anders dan daden of uitlatingen toe kan leiden, nu weten we dat wel….

Deze zin is tamelijk onbegrijpelijk en heeft niet veel met het voorgaande te maken, dus we gaan ervan uit dat hij diepzinnig bedoeld is.

Samenvattend en concluderend kunnen we stellen dat de schrijver PVVjers nazis noemt omdat het hem is opgevallen dat PVVjers iets tegen moslims hebben en de nazis geprobeerd hebben de Joden uit te roeien. Wij vinden dat niet heel erg sterk.

9-08-2015 15.21 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Computerij, Geert Wilders, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Kamerleden, Politiek

Er zijn 2 reacties op “Je kunt een malloot zijn en tóch tegen Wilders”

 1. Ruud Harmsen says:

  ==
  Wilders is absoluut ongevaarlijk. Het is een malloot. Als zijn politieke tegenstanders hem niet te vuur en te zwaard zouden bestrijden, maar hem eens zouden vragen hoe hij zich dat voorstelt, met dat regelen van minder Marokkanen, zouden we met zijn allen heel hartelijk om hem kunnen lachen, want dat weet hij niet, omdat hij zich dat nog nooit heeft hoeven afvragen.
  ==

  Hij heeft het anders — al dan niet in antwoord op Aboutaleb — laatst nog uitgelegd. Beter opletten dus.

 2. Ruud Harmsen says:

  Twee koppeltekens – – omvormen naar n-dash is oké, naar m-dash niet.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties