De nieuwe kleren van Hassnae Bouazza

Hassnae Bouazza is een kwaadaardige antisemitische dikke Marokkaanse die haar vuile werk doorgaans laat opknappen door de kwaadaardige antisemitische dikke onderdrukte Japanse moslimnegerin Peter Breedveld, die er voor normale mensen uitziet als een dikke blanke ouwe lul met een varkenskop.

Wij schrijven zelden over Hassnae Bouazza, maar nu moet het toch even. Ze heeft namelijk een zelfs voor haar doen buitengewoon vals stukje geschreven op de webzijde van haar vrouw en dat stukje gaan wij hier even kloosrieden, om te voorkomen dat we er bloedgolven van krijgen. Het heet ‘Komt een Arabier bij Zomergasten‘. Het begint zo:

‘De vrijheid van meningsuiting is ons grootste goed’, klinkt het steevast na iedere aanslag door niet-witte daders.

Wij hebben nog nooit iemand horen zeggen dat de vrijheid van meningsuiting ons grootste goed is, en wat wij horen na iedere aanslag door moslimterroristen heeft met van alles te maken, maar nooit met de vrijheid van meningsuiting. Waarom Hassnae ervoor kiest om “niet-witte daders” te zeggen waar ze ‘moslimterroristen’, ‘terroristische islamieten’, ‘islamitische moordenaars’, ‘moordende muzelmannen’ of woorden van gelijke strekking had kunnen gebruiken, omdat dat nu eenmaal de moordenaars zijn die zij kennelijk bedoelt, ontgaat ons.

Dat haar Nederlands na al die jaren nog niet honderd procent is, waardoor zij niet weet dat ‘wit’ in het Nederlands geen huidskleur aanduidt, vindt vermoedelijk zijn oorzaak in het feit dat zij zichzelf en haar kennis van de taal nogal overschat zodat ze niet de moeite neemt nog bij te leren, alsmede het feit dat zij meer invloed op Peter Breedveld heeft dan hij op haar, met als gevolg dat zijn stukjes doorspekt zijn met termen waar de moedertalers Nederlands geen brood van lusten, doch dit terzijde.

Hassnae Bouazza is bij ons weten sterk TEGEN de vrijheid van meningsuiting, net zoals haar echtgenote, die daar zelfs eens een heel stuk aan gewijd heeft, waarin zij ervoor pleitte afvallige moslims ter dood te brengen: zie ‘Peter Breedveld voorbij de point of no return‘.

Hassnae vervolgt:

Het is ons ‘heiligdom’, ‘de kern van onze westerse vrijheid’.

Wij hebben dat nooit zo horen zeggen en wij geloven ook niet dat het waar is, maar als Hassnae dat zo gehoord heeft, zal ze dat wel zo gehoord hebben. Benieuwd of ze hardop gaat zeggen dat ze er tegen is.

Nou ja, niet als er een Arabier bij Zomergasten komt.

Niet? Hoezo niet? Wij weten dat Zomergasten een televisieprogramma is, doordat wij op een DVD met hoogtepunten uit het cabaret van Kopspijkers een schitterende parodie in huis hebben, maar wij hebben nooit de behoefte gehad het programma te bekijken, daar het altijd in de zomer wordt uitgezonden als wij wel iets leukers te doen hebben dan naar interviews met ons onbekende idioten te kijken. Maar nu komt er dus volgens de kwaadaardige Hassnae een Arabier bij Zomergasten en daardoor is de vrijheid van meningsuiting in gevaar, als wij de kwaadaardige Hassnae goed begrijpen. Hoe zou dat werken?

Dan is dat grootste goed opeens verrekte begrensd.

De Arabier mag in Zomergasten en dat betekent dat de vrijheid van meningsuiting “opeens verrekte begrensd” is? Wij hopen dat de kwaadaardige Hassnae Bouazza dat nog even gaat uitleggen, want we begrijpen het niet. Zou de kwaadaardige Hassnae Bouazza misschien niet weten hoe het in Nederland zit met de vrijheid van meningsuiting? Wij weten dat wel, dus wij leggen het graag even uit: in Nederland is de vrijheid van meningsuiting zeer beperkt en voor zover de wet er aan te pas komt heeft die betrekking op de vrijheid van drukpers, die er op neerkomt dat je alles mag publiceren zonder censuur vooraf en onmiddellijk de lul bent als het de overheid behaagt je publicatie strafbaar te vinden. Verder zijn in Nederland belediging en majesteitsschennis strafbaar, waardoor Nederland zich voor wat achterlijkheid betreft op hetzelfde trieste niveau bevindt als pakweg Marokko, Turkije en Saoedie-Arabië.

Als de Arabier zich in Zomergasten niet schuldig maakt aan belediging en majesteitsschennis, zien wij niet in hoe zijn vrijheid van meningsuiting in het geding zou kunnen zijn. Daar het kennelijk een Arabier is die door Hassnae Bouazza als een goede Arabier, dat wil zeggen een Arabier waar zij het mee eens is, gezien wordt, is het ongetwijfeld een antisemiet met een voorkeur voor islamitisch terrorisme. Aangezien Zomergasten een programma van de VPRO is, zal de Arabier in quaestie uitgebreid de kans krijgen zijn antisemitisme te belijden en te vertellen dat islamitische terroristen geen terroristen zijn, maar vrijheidsstrijders en dat het de schuld van het Franse uitgaanspubliek is dat terroristische muzelmannen zich geroepen voelen cafees en theaters in Parijs aan gort te schieten en met vrachtwagens over kleine kinderen heen te rijden.

Wij zouden zo’n lul helemaal niet hebben uitgenodigd en als hij er dan toch was, zouden we hem niet in beeld brengen en ervoor zorgen dat hij niet over een werkende microfoon kon beschikken. Wij gaan er echter niet over en daarom mag deze Arabische klootzak in Zomergasten zijn mening uiten.

‘Het verbieden van meningen beschermt mensen niet, maar maakt hen zwakker’, zo schreef deze sjarlie na het Wildersproces.

Weet u wat een sjarlie is? Een sjarlie is iemand die niet met de kwaadaardige Hassnae Bouazza en jihadfan Peter Breedveld stond mee te juichen toen de redactie van het blad Charlie Hebdo werd vermoord door moslims. Wij vermogen niet in te zien hoe het verbieden van een mening mensen zwakker zou maken, maar wij weten wel dat een dergelijk verbod lastig te handhaven zou zijn. Een verbod op een mening is trouwens nog een stap verder dan het verbod op het uiten van een mening, maar dat is een nuance die de ongenuanceerde Hassnae Bouazza ongetwijfeld ontgaat.

Heel mooi, maar niet als een Arabier op televisie komt.

Wij hebben de indruk dat de kwaadaardige Hassnae Bouazza in het boekje ‘Propaganda voor beginners’ (Nationaalsocialistische Arbeiderspers, 1923), heruitgegeven als ‘Handboek voor den Televischiereclame’ (1929) niet verder gekomen is dan het eerste hoofdstuk, over de kracht van de herhaling. En weliswaar is herhaling de kracht van de herhaling, maar als het enige wat de herhaling herhaalt de herhaling is, wordt het wel vrij snel vervelend, maar wordt er niet echt een boodschap overgebracht.

Moslims beledigd door cartoons?

Beledigd zijn is een keuze.

Net zo lang cartoons tekenen en spotten met hun geloof tot het in hun botte harses doordringt dat wij hier vrijheid van meningsuiting hebben.

De kwaadaardige moslimfundamentaliste Hassnae Bouazza veronderstelt hier een beweegreden bij tekenaars en komieken die er best zou kunnen zijn, maar er volgens ons niet is. Als wij cartoons tekenen en spotten met andermans achterlijkheid doen wij dat in ieder geval niet vanwege de vrijheid van meningsuiting, maar omdat het grappig is. Dat islamitische fundamentalisten als Hassnae Bouazza en haar sexslaafje Peter Breedveld er niet om kunnen lachen als hun ‘profeet’ bespot wordt, heeft evenmin iets van doen met de vrijheid van meningsuiting, maar alles met het totale gebrek aan humor dat alle fanatiekelingen kenmerkt. Dat hun humorloze vriendjes een stapje verder gaan en tekenaars en komieken vermoorden is weliswaar niet de schuld van de kwaadaardige Hassnae Bouazza en de domme Peter Breedveld, maar ze zouden er verstandig aan doen er iets minder enthousiast voor te applaudiseren, om maar iets te noemen.

Voor onszelf dan, niet als er een Arabier bij Zomergasten komt.

Wat een onzin: júíst als er een Arabier bij Zomergasten komt moeten er cartoons getekend worden en moet er gespot worden met het geloof, opdat wij niet denken dat de Arabier bij Zomergasten serieusgenomen kan worden. Wij krijgen de indruk dat de kwaadaardige moslimfundamentaliste Hassnae Bouazza gewoon niet begrijpt dat vrijheid van meningsuiting niet betekent dat alle meningen even valide zijn en dat mensen die van mening zijn dat het een slechte zaak is om een antisemitische Arabische schreeuwlelijk een podium te geven in Zomergasten het volste recht hebben om die mening te uiten, vooral als er een Arabier op televisie komt.

De media zijn vrij in Nederland.

Dat is een boude bewering, die nader onderzoek behoeft.

Behalve als er een Arabier bij Zomergasten komt.

Herhaling is de kracht van de herhaling en verder heb je er niet zo gek veel aan.

Wilders en zijn racistische, ondemocratische PVV boycotten?

Dit heeft niets met het voorgaande te maken en wij zijn reuze benieuwd hoe dat weer gaat uitmonden in “behalve als er een Arabier bij Zomergasten komt”.

Nee, luidt het in koor.

Zo hadden wij het toch niet begrepen. Bij ons weten spint Wilders er juist garen bij dat zoveel domme mensen maar blijven roepen dat Wilders geboycot, opgehangen en gevierendeeld moet worden, terwijl het veel effectiever zou zijn om hem niet alleen niet te boycotten, maar hem welwillend tegemoet te treden en uitgebreid aan het woord te laten. Hoe meer de mislukte VVDjer Wilders zegt, hoe meer onzin hij uitkraamt, per slot van rekening.

In Nederland praten we met elkaar en sluiten we elkaar niet uit.

Dat is een mening, maar niet de onze. Wij kennen ook weinig mensen wier mening het wel is en de mensen die wij die mening weleens hebben horen uiten, waren over het algemeen zo lijp als een bos prei. Bovendien voelen wij ons door die mening buitengesloten, maar dat is ons probleem.

Behalve als er een Arabier bij Zomergasten dreigt te komen.

Antisemitische Arabieren met een terroristische inslag kunnen niet hard genoeg uitgesloten worden, maar deze Arabier komt nota bene bij Zomergasten, dus met dat uitsluiten valt het lelijk tegen.

‘De kracht van onze Nederlandse rechtstaat is dat we niemand veroordelen om zijn mening of gedachten’, beweert Mark, vecht je maar in, Rutte.

Zou Hassnae ‘wat die Opinieleiders kunnen kan ik ook’ Bouazza niet snappen dat je geen kommaas moet gebruiken als je iets tussen aanhalingstekens wilt zetten? Afgezien daarvan: Mark ‘ik lul ook maar wat’ Rutte heeft ongelijk. De kracht van de Nederlandse rechtsstaat zou moeten zijn dat iedereen voor de wet gelijk is, en dat is niet zo. Doordat de Grondwet is geformuleerd door godsdienstwaanzinnige monarchisten hebben godsdienstwaanzinnigen en monarchen in Nederland een streepje voor, met als gevolg dat je zelfs kunt betwijfelen of Nederland wel een rechtsstaat ís.

Nu ja, behalve als er een Arabier bij Zomergasten komt.

Beweert de kwaadaardige Hassnae Bouazza nu daadwerkelijk dat de Arabier bij Zomergasten veroordeeld is om zijn mening of gedachten? Is zijn optreden bij Zomergasten dan onderdeel van zijn taakstraf of zo?

Niet alleen de vrijheid van meningsuiting is exclusief voor de blanke Nederlander, maar kennelijk ook de bijbehorende, schaamteloze huichelachtigheid en hypocrisie.

Hoe de kwaadaardige Hassnae Bouazza tot de conclusie is gekomen dat de vrijheid van meningsuiting exclusief voor de blanke Nederlander is, wordt uit haar betoog tot nog toe niet duidelijk. Wij krijgen sterk de indruk dat het een stelling is die zij aanziet voor een conclusie. Dat schaamteloze huichelachtigheid en hypocrisie onlosmakelijk verbonden zouden zijn aan de vrijheid van meningsuiting is nieuw voor ons en wij begrijpen het niet.

Autochtonen en de meelopende knuffelallochtonen meten al net zo met twee maten als onze overheden in het buitenland.

Hoebedoelu?

Oftewel: wat is dat voor wartaal? Wat zijn “onze overheden in het buitenland”? Wat zijn “meelopende knuffelallochtonen”? Op welke wijze meten genoemde groepen met twee maten? Vooral als er een Arabier bij Zomergasten komt?

Alles draait om de dikke ik en daarbij wordt geen middel geschuwd door de volksmenners die hun eigen lelijke racisme denken toe te dekken door andersdenkenden weg te zetten met leugens, verdraaiingen, laster, smaad, verdachtmakingen.

De kwaadaardige Hassnae Bouazza en de domme Peter Breedveld hebben er een dagtaak aan hun eigen lelijke racisme te uiten door andersdenkenden weg te zetten met leugens, verdraaiingen, laster, smaad en verdachtmakingen, maar zijn niet te beschouwen als volksmenners. Daarvoor zijn ze namelijk te ostentatief kwaadaardig en dom. Wat de uitdrukking “alles draait om de dikke ik” betekent, weten wij niet (maak hier uw eigen smakeloze grap over het gewicht van Hassnae Bouazza in relatie tot haar lengte en omvang) en welke volksmenners de kwaadaardige Hassnae Bouazza hier op het oog heeft, is onduidelijk.

Niets wordt geschuwd.

Het is toch wat. Maar wat is het?

Maar zoals alle sjarlies eindeloos de profeet tekenden om het eelt er bij de moslims in te slaan en Erdogan als Tourette-patiënten voor geitenneuker, geitenneuker, geitenneuker uitmaakten, zo moet er elke dag eigenlijk ook een Arabier op televisie.

Inmiddels zijn sjarlies kennelijk niet meer alleen de mensen die de aanslag op Charlie Hebdo geen goed idee vonden, maar alle nietmoslims. Waarom er elke dag een Arabier op televisie zou moeten is niet meteen duidelijk en de betoogtrant van de kwaadaardige Hassnae Bouazza kennende zal het dat niet worden ook.

Tot ze eraan wennen, tot ze murw zijn, de sjarlies van de vrije meningsuiting die vluchtelingen als verkrachters wegzetten, moslims als gevaar en zwarten als Zwarte Pieten.

Wij kennen niemand die vluchtelingen als verkrachters wegzet, maar wel berichten over verkrachtingen door vluchtelingen. De gedachte dat je ‘een sjarlie van de vrije meningsuiting’ bent als je denkt dat vluchtelingen gewone mensen zijn (of, als het gezonde jonge mannen zijn die thuis hadden moeten blijven om te vechten en hun familie te beschermen, enorme lafbekken) en dat er dus best verkrachters tussen kunnen zitten, is geboren uit dezelfde racistische kwaadaardigheid die ertoe leidt dat gefrusteerde idioten als de kwaadaardige Hassnae Bouazza de wereld verdelen in ‘wij’ en ‘zij’, waarbij ‘wij’ superieure rassenkenmerken vertonen en ‘zij’ tegen ‘ons’ samenzweren om ‘ons’ er onder te houden. Ondanks dat er een Arabier bij Zomergasten komt.

Omdat de kwaadaardige Hassnae Bouazza zichzelf beschouwt als slachtoffer van racisme, sleept ze Zwarte Piet er ook nog even met de haren bij, waarbij het haar lijkt te ontgaan dat er maar weinig mensen zijn die negers wegzetten als Zwarte Pieten en dat je met woedend geraaskal misschien wel enige bewondering oogst in eigen kring, maar dat je er buiten die kring weinig medestanders aan overhoudt. Bovendien lijkt de kwaadaardige Hassnae Bouazza zich niet te realiseren dat zij zichzelf hier poneert als een hysterisch krijsende fundamentalistische moslimvrouw met het schuim op de mond en bloeddoorlopen ogen, hetgeen niet veel zal afdoen aan het beeld van “moslims als gevaar” en er ook weinig aan zal toevoegen, maar ons wel doet vermoeden dat ze dringend behoefte heeft aan psychiatrische hulp, te beginnen met een kalmerend middel waarvan een paard tijdens de Grand National tegen de grond slaat. Ook als er een Arabier bij Zomergasten komt.

Zij zijn niet de ruggengraat van de Westerse vrijheid, maar juist de grootste bedreiging ervoor.

Deze bewering is makkelijker gedaan dan onderbouwd.

Dat wisten we al, maar is nu in alle afzichtelijke naaktheid voor ieder te zien.

Dat wisten “we” misschien al, maar wij niet. Wij geloven het ook niet. Het is dan ook bepaaldelijk niet “in alle afzichtelijke naaktheid voor ieder te zien”. Dat is trouwens een merkwaardige omkering van het sprookje betreffende de nieuwe kleren van de keizer: iedereen zag dat de keizer geen kleren droeg, maar pas toen een kind er iets over riep, durfden de andere toeschouwers hun ogen te geloven. De kwaadaardige Hassnae Bouazza probeert zich hier de rol van het kind toe te eigenen, wat meteen misgaat doordat ze niets iets roept waarvan iedereen meteen weet dat het waar is, maar iets waarvan iedereen meteen weet dat het niet waar is. Dat werkt dus niet, en ook daarom verkopen de boeken met de sprookjes van Andersen beter dan die van Hassnae Bouazza. Verder stond het kind in het sprookje tussen de toeschouwers langs de route, terwijl de kwaadaardige Hassnae Bouazza haar gekrijs loslaat op een stil plekje buiten de loop, wat ook niet helpt.

Omdat er een Arabier bij Zomergasten komt.

Ja hoor. Ga je dan nu even lekker liggen, meisje?

30-07-2016 13.21 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Arabische wereld, Godsdienstwaanzin, Literatuur, Politiek, Rechten, Reclame, Taal, Televisie, Terrorisme

Er zijn 2 reacties op “De nieuwe kleren van Hassnae Bouazza”

  1. Johannes Post says:

    wat lees ik nu? Komt haatsnee bij Zomergasten?.. Oh wacht

  2. Jack L. says:

    Ik kan me niet herinneren dat er ook maar iemand protesteerde toen de Arabieren Hafid Bouazza, Ahmed Aboutaleb of Hany Abu-Assad hun opwachting maakten in Zomergasten.

    Maar blijkbaar vergis ik me, want Arabieren mogen blijkbaar niet in Zomergasten verschijnen, aldus Hassnae Bouazza. En zij weet zulke dingen.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties