Chris Hölsken op weg naar het gevang?

Chris Hölsken gaat morgen de gevangenis in, als wij tenminste het stukje ‘Woensdag wordt gehaktdag voor Chris Hölsken‘ mogen geloven. Hij zou dan de bak indraaien vanwege zijn gefolder, waaraan een van de slachtoffers aanstoot genomen heeft en wel zodanig veel dat het desbetreffende slachtoffer de heer Hölsken voor de rechter gesleept heeft.

Het slachtoffer eist van meneer Hölsken een forse schadevergoeding, schijnt:

De “pedo” eist € 550.000,00 (zegge: vijfhonderd vijftig duizend euro) schadevergoeding vanwege de onherstelbare schade en leed, toegebracht door de flyers van Christientje, laten we hopen, dat Meneer de Rechter toch zo’n beetje de helft van dat bedrag zal toekennen en dat Matt Hoorn zijn belofte om dat voor Christientje wel te zullen betalen, niet nakomt, (zoals gebruikelijk) […]

“Christientje” in het voorgaande is Chris Hölsken, maar bij voddevanhertum.com mogen ze die man kennelijk niet zo en daarom maken ze er Christientje van. Om te pesten, denken wij.

Wij weten niet of meneer Hölsken meteen achter slot en grendel gaat, of niet. Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen dat ook maar iemand de heer Hölsken en/of andere zelfbenoemde pedojagers nog serieus neemt, en in dier voege lijkt de gevraagde schadevergoeding ons aan de hoge kant. Daar staat tegenover dat het slachtoffer meneer Hölsken wel degelijk serieus lijkt te nemen, of althans overtuigend probeert te doen alsof, waarmee ons argument meteen onderuitgeschoffeld is. Als gevolg hiervan wachten wij met spanning af of de rechter heel erg dom is, c.q. hij Chris Hölsken vrij spreekt, iets minder dom, c.q. hij Hölsken veroordeelt en het slachtoffer een redelijke schadevergoeding doet toekomen, of een grappenmaker, c.q. hij meneer Hölsken de volle geëiste mep laat betalen.

En als Matt Hoorn inderdaad beloofd zou hebben dat hij wel zou betalen (hoe weten ze dat eigenlijk bij voddevanhertum.com? De relaties met Matt Hoorn, Chris Hölsken en Yvonne van Hertum zijn toch niet van dien aard dat men dat soort informatie eventjes doorbelt? Doch dit terzijde), waarom zou hij dat dan niet doen? Is die man dan niet heel erg rijk?

23-03-2010 16.08 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Juridisch, Webzijden, Yvonne van Hertum

Er zijn 2 reacties op “Chris Hölsken op weg naar het gevang?”

  1. Ruud Harmsen says:

    llijkt, llano, mallorca, lleiria enz enz. Catalaans?

    Ook al stockslagen voor de Ghrote Vragher dus!

    * NOOT VAN UW CAPTAIN: De Grote Vrager heeft zijn stokslagen gehad. Hij had zelf liever voor straf een tocht gemaakt door de Llano Estacado, maar dat is een heel ander verhaal. EINDE NOOT *

  2. […] ‘Chris Hölsken op weg naar het gevang?‘, schreven wij gisteren. ‘‘Pedojager’ mag geen flyers verspreiden‘, luidt min of meer het antwoord. Chris Hölsken is dus nog niet opgesloten: “(Novum) – Antipedofielenactivist Chris Hölsken mag geen flyers meer verspreiden waarin wordt gewaarschuwd voor een pedofiel die in de buurt woont. Doet hij dat toch, dan moet hij een dwangsom betalen.“ […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties